Kategori: GELİR VERGİSİ

Gelir vergisi, matrah, oran, uygulama, güncel gelişmeler, ticari kazanç, serbest meslek kazancı, menkul sermaye iradı, gmsi konuları

Özelge: Yıllara sari inşaat işine dönüşme durumunda daha önce beyan edilen geçici vergilere ilişkin yapılacak işlem hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü  Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-42-11-569 13/09/2010 Konu : 2010-GVK-42-11 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;  Şirketinizin 2009 yılında bir firmanın taşeronu […]

Özelge: Başlangıçta yıllara sari olmayıp daha sonra yıllara sari inşaat vasfını kazanan inşaat işlerinde tevkifat uygulaması Hk.

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİstanbul Vergi Dairesi BaşkanlığıMükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 25.08.2011SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 15-1425KONU : Başlangıçta yıllara sari olmayıp daha sonra yıllara sari inşaat vasfını kazanan inşaat işlerinde tevkifat […]

Özelge: Ücretlinin, serbest meslek erbabı eşi adına ödediği “geri ödemeli hayat sigortası priminin” kendi ücret matrahının tespitinde indirim konusu yapıp yapamayacağı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 38418978-120[61-18/15]-556569 30.11.2022 Konu : Ücretlinin, serbest meslek erbabı eşi adına ödediği “geri ödemeli hayat sigortası priminin” […]

Özelge: Kat karşılığı sözleşme ile müteahhite bırakılan taşınmazın arsa sahibi üzerinden tapuda devrinin vergilendirilmesi.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı: E-79690095-120[2-2021-120-108]-86118 Tarih: 15.10.2021 Konu: Kat karşılığı sözleşme ile müteahhite bırakılan taşınmazın arsa sahibi üzerinden tapuda devrinin vergilendirilmesi. İlgi: 13/10/2021 […]