Kategori: GELİR VERGİSİ

Gelir vergisi, matrah, oran, uygulama, güncel gelişmeler, ticari kazanç, serbest meslek kazancı, menkul sermaye iradı, gmsi konuları

5746 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasında Ar-Ge personelinin haftalık çalışma saatinin 40 saat olarak belirlenmesi hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : E-38418978-125[5746-21/1-İ]-208794 16.05.2023 Konu : 5746 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasında Ar-Ge personelinin haftalık […]

Özelge: Serbest meslek kazanç mükellefiyeti bulunan kişinin aynı zamanda ücretli olarak çalıştığı şirkete mesleki faaliyetine ilişkin vermiş olduğu hizmetin vergilemesi

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : E-49327596-120[GVK.ÖZ.2022.73]-94276 17.05.2023 Konu: Serbest meslek kazanç mükellefiyeti bulunan kişinin aynı zamanda ücretli olarak çalıştığı şirkete mesleki faaliyetine ilişkin […]