Kategori: GELİR VERGİSİ

Gelir vergisi, matrah, oran, uygulama, güncel gelişmeler, ticari kazanç, serbest meslek kazancı, menkul sermaye iradı, gmsi konuları

Özelge: Akaryakıt ve türevleri satış taahhüt bedelinin intifa bedeli olup olmadığı ve Gelir Vergisi yönünden beyan dönemi hk

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı: 50426076-120[70-2013/20-544]-59   21/04/2014 Konu : Akaryakıt ve türevleri satış taahhüt bedelinin intifa bedeli olup olmadığı ve Gelir Vergisi yönünden beyan dönemi hk. İlgide […]

Özelge: Petrol Dağıtım Şirketine İntifa Hakkı Devrinden Elde Edilen Gelirin Vergilendirilmesi

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı   : B.07.1.GİB.0.03.41/4131                                                          24.08.2006 – 66589 Konu : ……………… VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA  (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) İlgi : ……………… tarihli ve ……………… sayılı yazınız. İlgide kayıtlı […]

Günlük veya haftalık sürelerle konut kiralama faaliyetinden elde edilen gelirin vergilendirilmesi

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı: 62030549-120[40-2014/891]-14193    19/02/2016 Konu :Günlük veya haftalık sürelerle konut kiralama faaliyetinden elde edilen gelirin vergilendirilmesi. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, […]