Kategori: GELİR VERGİSİ

Gelir vergisi, matrah, oran, uygulama, güncel gelişmeler, ticari kazanç, serbest meslek kazancı, menkul sermaye iradı, gmsi konuları

Kaldıraçlı işlemlerden elde edilen gelir üzerinden stopaj, (vergi kesintisi, tevkifat) yapılır mı?

Kaldıraçlı işlemler üzerinden elde edilen gelir üzerinden yapılacak stopaj kesintisi (vergi kesintisi, tevkifat) konusuna ilişkin olarak yakın tarihte verilmiş özelge (Gelir İdaresi Başkanlığı görüşü) aşağıda sunulmuştur: T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi […]

Vergiden muaf esnafın evlerinde ürettikleri ürünleri ticari amaçla alanların yapacağı ödemelerdeki gelir vergisi tevkifatı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : E-93767041-120-56003 27.04.2022 Konu : Vergiden muaf esnafın evlerinde ürettikleri ürünleri ticari amaçla alanların yapacağı ödemelerdeki gelir vergisi tevkifatı […]

Özelge: Adi Ortaklığın Sermaye Şirketine Devri Hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : E-62030549-120-474397 28.04.2022 Konu : Adi ortaklığın sermaye şirketine devredilmesi İlgi : 03.03.2022 tarih ve […]

Vekalet Ücret Ödemelerinde Vergi Tevkifatı (Stopajı) ve Belge Düzeni

Aşağıdaki yakın tarihli (Mart 2022) özelge vekalet ücretlerinden yapılacak tevkifatı (stopajı) ve belge düzenini farklı alternatifler çerçevesinde kapsamlı bir şekilde ele alması açısından faydalı bulunmuştur. T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi […]

VERASETEN İNTİKAL EDEN GAYRİMENKULLERDEN ELDE EDİLEN KİRA GELİRİNDEN %5 İNDİRİM YAPILIR MI?

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : E-84098128-120.05.05.01[74-2021/2]-163313 28.03.2022 Konu : Veraseten küçük çocuklara intikal eden gayrimenkul için verilecek beyannamede iktisap bedelinin %5’inin […]

Tek prim ödemeli ödüllü hayat sigortası poliçelerinin vergi matrahından indirimi

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : E-11355271-120[63/2021/2]-24598 12.04.2022 Konu : Tek prim ödemeli ödüllü hayat sigortası poliçelerinin vergi matrahından indirimi İlgi : 25/01/2021 tarihli […]

Merkezi yurtdışındaki firmanın Türkiye’deki irtibat bürosunda çalıştırdığı personele ödenen ücretlerin istisna kapsamında olup olmadığı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 84098128-120.03.05.06[23-2017/3]-201082 15.04.2022 Konu : Merkezi yurtdışında bulunan firmanın Türkiye’deki irtibat bürosunda çalıştırdığı personele ödenen ücretlerin istisna […]