Kategori: GENEL

SİYASETİN FİNANSMANI VE ŞEFFAFLIK

“Siyasetin Finansmanı ve Şeffaflık” başlıkla Raporun Yönetici Özeti aşağıda sunulmuştur. Raporun tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ. Raporda imzası Bulunanlar: Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya, Dr. Umut Gündüz, Damla Cihangir-Tetik SİYASETİN FİNANSMANI VE ŞEFFAFLIK “YÖNETİCİ […]

VERGİ TÜRLERİ VE VERGİ KODLARI LİSTESİ

0001 YILLIK GELİR VERGİSİ
0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ
0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ
0005 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
0006 GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET
0007 DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
0010 KURUMLAR VERGİSİ
0011 KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI
0012 GELİR VERGİSİ (GMSİ-MSİ-ÜCRET-DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR)
0014 BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
0015 GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
0017 GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
0020 MEP İŞTİRAKÇİSİ KURUMLAR VERGİSİ
0021 BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ
0022 SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
3073 USULSÜZLÜK CEZASI
3074 ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
3076 KUSUR CEZASI
3077 AĞIR KUSUR CEZASI
3078 KAÇAKÇILIK CEZASI
3080 VERGİ ZİYAI CEZASI

Beyana Çağrı Mektubu Nedir? Pişmanlık ve Islah Uygulanmasına Engel Teşkil Eder mi?

Beyana çağrı mektubu mevzuatla şekli ve içeriği belirlenmiş bir evrak değildir. Vergi daireleri tarafından ilgiliye beyanda bulunması yönünde yapılan uyarı mektubu niteliğindedir. Vergisel açıdan doğrudan sonuç doğuran bir işlem değildir. Dava konusu edilemezler. 
Beyanname verme durumunda olunmadığı düşünülüyorsa, bunun nedenlerinin bir dilekçe ile vergi dairesine bildirilmesi, gereksiz yere takdire sevk ve sonrasındaki tarhiyat işlemlerini engellemesi açısından faydalı, çoğu kez de gereklidir. 

İktisat Teorisinde Büyümenin Kaynağı

Büyümenin kaynağı ve bu çerçevede yeniliğin ekonomik büyümeye etkisi konusunda iktisat okullarının yaklaşımları farklılık göstermektedir. Aşağıdaki, çok genel olarak sunulan iktisat okullarının büyümenin kaynağı ve özelliği konusundaki yaklaşımları, söz konusu farklılığı açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Evde Terzilik Yapanlar, Kıyafet Dikim Faaliyeti Yürütenler Esnaf Muaflığından Yararlanabilir mi?

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, evinizde dikiş makinası ile kişiye özel kıyafet dikimi yaptığınız belirtilerek, söz konusu faaliyetiniz dolayısıyla esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağınız ile esnaf vergi muafiyet belgesi alıp alamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Beğendiğim Yazılar: Gelir Dağılımı Üzerine Fatih ÖZATAY’ın Yazısı “Bozuk gelir dağılım”

Son yıllarda gelir dağılımındaki bozulmanın arttığına dair önemli işaretler var Türkiye’de. Aralık ayı ortasında “2018 Dünya Eşitsizlik raporu” yayınlandı (http://wir2018.wid.world). Rapor, 2014 yılında gün yüzüne çıkan “21inci Yüzyılda Kapital” kitabında ortaya koyduğu eşitsizlikteki artış ile tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Thomas Piketty’nin de aralarında olduğu bir grup akademisyen tarafından kurulan “Dünya Eşitsizlik Laboratuvarı” tarafından hazırlanıyor. Grubun amacı hem ülkeler arasında hem de bir ülke içinde eşitsizliğin nasıl geliştiğini incelemek. Bu grubun internet sayfasında ayrıca ülkelere ilişkin eşitsizlik verilerini bulmak mümkün.