Kategori: GENEL

VERGİ ÖDEMELERİ RAPORU 2019

Vergi Ödemeleri Raporu (Paying Taxes) 2019 yayımlandı. Vergi Ödemeleri Raporu, ülkelerin çeşitli kriterler itibariyle vergi karşılaştırmasını yapmaktadır. Karşılaştırma, mükellefler, yatırımcılar gözüyle ortaya konulmaktadır. Türkiye 2016 yılında 60’lı sıralırda idi. Ancak, soru anketine […]

Kamu İktisadi Teşebbüsü Nedir?

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) tabi ve sermayesinin tamamı devlete ait olan İDT ve KİK’lerin ortak adıdır. İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT): İktisadi alanda ticarî esaslara göre, kâr amacı güderek faaliyet […]

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ

28 Şubat 2019 tarih ve 30700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 795 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İhtiyaç Sahibi Hanelere Elektrik Tüketim Desteği Verilmesi Hakkında Karar yayımlanmıştır. 

Elektrik Tüketim Desteği Kimlere Verilecek?
Elektrik tüketim desteği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca Tür vatandaşlarından aylık veya düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelere sağlanacaktır.