Kategori: GENEL

Hanehalkı Nedir?

Hanehalkı :Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı konutta yaşayan, temel ihtiyaçlarını birlikte karşılayan, hanehalkı hizmet ve yönetimine iştirak eden bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluktur.

Ek Mali Yükümlülük Nedir?

Ek mali yükümlülük ile ilgili Anayasal düzenleme Anayasanın 167/2. maddesinde yer almaktadır. Anayasanın 167 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, “Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış […]