Kategori: GENEL

Kar Payı Avansı Nedir?

Kar payı avansı ve bu avansın dağıtımına ilişkin hususlar 09.08.2012 tarih ve 28379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ ile düzenlenmiştir. Söz konusu Tebliğ, 28/7/1981 tarihli ve 2499 […]

Kar Payı Dağıtım Politikası Nedir?

Kâr payı dağıtım politikası, hesap dönemleri sonunda elde edilecek işletme kârlarının şirket ortaklarına dağıtılması veya işletme içerisinde yatırıma dönüştürülmesiyle ilgili kararları içermektedir. Kar dağıtım politikası hissedarlar ve işletme açısından farklı etki ve […]

Debit note (Borç Notu)

Alacak notu (credit note) ve borç notu “debit note) uluslararası ticaret yapan şirketlerce ticarette öngörülmeyecek şekilde ortaya çıkan maliyete ilişkin unsurları karşılıklı olarak dengelemek amacıyla kullanılan notlardır. Bu notlar, genellikle firmalar tarafından […]

İLÇELER GENEL LİSTESİ

Aşağıda illere bağlı ilçe sayıları ve bu ilçelerin isimleri yer almaktadır. ADANA İlçe Sayısı : 15 ALADAĞ CEYHAN ÇUKUROVA FEKEİMAMOĞLU KARAİSALI KARATAŞ KOZANPOZANTI SAİMBEYLİ SARIÇAM SEYHANTUFANBEYLİ YUMURTALIK YÜREĞİR ADIYAMAN İlçe Sayısı : […]