Kategori: GENEL

Vergilemede Genellik İlkesi Nedir?

Vergilemede genellik ilkesine göre, bir ülkede yaşayan herkes, sosyal sınıf farkı gözetilmeksizin, kendi gelir ve mallarından vergi vermek zorundadır . Bu nedenle bir ülkede oturan vatandaş ve yabancılarla dışarıda oturmakta beraber ülke içinde iktisadi faaliyette […]

Vergilemede İstikrarlılık İlkesi

Vergilemede istikrarlılık ilkesi;  vergi kanunlarının tarh ve tahsil işlemlerini ilgilendiren hükümleri ile vergi nispetlerinin mümkün olduğu ölçüde az değiştirilmesini ifade eder. Bu ilkeye göre, vergi kanunları ve vergi yönetmeliklerinde yer alan hükümler ile tarifeyle […]

Türk Özel Sektörü Hangi Ülkelerden Borçlanıyor? Özel Sektör Borçlarının Alacaklı Ülkelere Göre Dağılımı

Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun alacaklı ülkelere göre dağılımı aşağıda sunulmuştur. 

Tabloya göre Türk Özel Sektörü en çok borcu sırasıyla İngiltere, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda’dan sağlıyor. Kıta bazında ise Avrupa borç için başvurulan en önemli kaynak. 

Engellilik İndiriminden Yararlanmak İçin Nereye Başvurulur? Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen engelliler aşağıdaki belgelerle birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Defterdarlıklara (Gelir Müdürlüğüne), Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Malmüdürlüklerine bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir