Kategori: GENEL

AVAN PROJE NEDİR?

Avan proje:  Uygulama projelerinin yapılmasına esas teşkil eden, geçerli imar durumu, yürürlükte bulunan plan, varsa kentsel tasarım projesine göre düzenlenen ve içeriğinde; vaziyet planı, tüm kat planları ve yeterli miktarda kesit ve […]

MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUAT

KANUNLAR 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak […]

PERT OLAN ARACIN MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

Pert Nedir? Yargıtay Kararlarında ”pert” kavramı ”kullanılamaz, yitik hale gelmiş” anlamında kullanılmaktadır. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları nın B.2.2.3 numaralı bendinde; ‘’Onarım masraflarının zarar gören aracın rizikonun gerçekleştiği […]