Kategori: GENEL

Kurumlar Vergisinde Tasfiye

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu TasfiyeMadde 17 (1) Tasfiye dönemi: Her ne sebeple olursa olsun, tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye dönemi geçerli olur.a) Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin […]

Kurumlar Vergisinde Birleşme

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu BirleşmeMadde 18 (1) Bir veya birkaç kurumun diğer bir kurumla birleşmesi, birleşme nedeniyle infisah eden kurumlar bakımından tasfiye hükmündedir. Ancak, birleşmede tasfiye kârı yerine birleşme kârı vergiye […]