Kategori: GÜMRÜK VERGİSİ

Gümrük Vergileri Nelerdir?

Gümrük idaresince takip ve tahsil edilen vergi türleri aşağıdaki gibidir. Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi bu vergilerin gümrük aşamasında alınanlarını ifade etmektedir: Tablo: Gümrük Vergileri  Gümrük Vergisi  İlave Gümrük Vergisi  Tek […]

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

31 Aralık 2019 SALI Resmî Gazete Sayı : 30995 (4. Mükerrer) Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de […]

Gümrük İdaresi ve İdareleri Tanımları

“Gümrük idaresi veya idareleri” Gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını ifade eder. “Giriş gümrük idaresi”, Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği ve risk analizine dayalı […]