Kategori: GÜMRÜK VERGİSİ

Gümrük İdaresi ve İdareleri Tanımları

“Gümrük idaresi veya idareleri” Gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını ifade eder. “Giriş gümrük idaresi”, Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği ve risk analizine dayalı […]

Gümrük Sunum Ücreti Nedir?

Posta ve kargo yoluyla yurtdışından yapılan alışverişlerde tüketiciler yeni bir masraf kalemi ile karşı karşıya kalmaktalar Bunun adı, gümrük sunum ücreti veya gümrüğe sunum ücreti.

Peki nedir gümrük sunum ücreti? 
Gümrük sunum ücreti, gümrük memurunun posta veya kargo yoluyla yaptığınız alışveriş üzerine önüne gelen paketin içeriği konusunda şüphelenmesi durumunda, paketi açarak kontrol etmesi nedeniyle ödemeniz gereken bedeldir. Gümrük denetim görevi yapıldığı için sizden bedel istenmesi anlamına geliyor. Klasik kamu hizmet sunum anlayışı ile uyumlu bir uygulama değil. 

Gümrüklenmiş Değer Nedir?

“Gümrüklenmiş değer” deyimi, Uluslararası Kıymet Sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını ifade etmektedir. 

İhracat Vergileri Nedir?

İhracat vergilerinin neleri kapsadığı Gümrük Kanununda belirlenmiştir. Buna göre, “İhracat vergileri” deyimi;

a) Eşyanın ihracatında ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri,

İthalat Vergileri Nedir?

İthalat Vergileri deyiminin ne anlama geldiği Gümrük Kanununda tanımlanmıştır. Buna göre “İthalat vergileri” deyimi,

a) Eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri,