Kategori: GUNCEL

Dijital Hizmet Vergisi ve Bazı Kanun ve KHK’da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Tam Metni

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 24.10.2019 tarihinde AK Partili Milletvekillerinin imzası ile Meclise sunuldu. Teklif, tali komisyon olarak “Sanayi, […]

Hazine ve Maliye Müfettişi Vergi İnceleme Yetkisine Sahip mi?

07 Ağustos 2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 43) ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenen Madde 227/B ile Hazine ve […]

Oğuzhan ÖZBAŞ ve Murat ÇETİNKAYA Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına Atandılar.

31 Ağustos 2019 tarih ve 30874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2019/303 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama karar ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başan (Guvernör) yardımcılıklarına Oğuzhan ÖZBAŞ ve Murat ÇETİNKAYA atanmıştır.  

Gelir İdaresi Çalışanları için Defterdarlık ve Gelir Uzmanlığının Yolunu Açan Kanun Metni Yayımlandı.

Bazı Kanunlar ile 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7176 sayılı Kanun 12.06.2019 tarih ve 30799 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Söz konusu yeni torba yasaya Genel Kurul görüşmeleri sırasında eklenen bir geçici madde ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında istihdam edilen ve öngörülen şartları taşıyan personele Defterdarlık ve Gelir Uzmanı olmanın yolu açıldı. Bu kapsamda 12.06.2019 tarihinden itibaren beş yıl içinde iki defa yapılacak sınavda başarılı olanlar kurumlarında Defterdarlık Uzmanı ve Gelir Uzmanı kadrolarına atanacaklar. 

KÖPRÜ GEÇİŞ CEZALARINI SİLEN TORBA KANUN YÜRÜRLÜKTE

Bazı Kanunlar ile 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7176 sayılı Kanun 12.06.2019 tarih ve 30799 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Torba Kanunda pek çok farklı konuya ilişkin düzenleme mevcut. Bunlardan birisi de köprü geçişleri nedeniyle kesilen cezaların silinmesi, red ve iadesine ilişkindir.  

Torba Kanunun 15 inci maddesi ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde (Geçici madde 5) eklenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre; 

Şeref SAFA kimdir?

Şeref SAFA, 11 Mayıs 2019 tarih ve 30771 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile (2019/110) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Üyesi olarak atanmış ve yemin ederek göreve başlamıştır. 1967 yılında […]

Çiğdem UÇAR kimdir?

Çiğdem Uçar 11 Mayıs 2019 tarih ve 30771 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile (2019/109) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Üyesi olarak atanmıştır. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun […]