Kategori: GUNCEL

Bazı Vergi ve Harçlardaki İndirimli Oran Uygulaması 31 Mart 2019’a kadar uzatıldı

Bazı mal ve hizmetler üzerindeki ÖTV ve KDV oranları ile harçlar için getirilen indirimli  oran uygulamasının süresi 31 Mart 2019’a kadar uzatıldı. Söz konusu uzatma 535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapıldı. 

535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

-Tapu harçlarında uygulanan oran indiriminin süresi 31/3/2019 tarihine kadar uzatılmaktadır.

-Konut ve işyeri teslimlerinde (bina ve bağımsız bölüm şeklinde olanlar) uygulanan KDV oran indiriminin süresi 31/3/2019 tarihine kadar uzatılmaktadır.

7143 Sayılı Kanundan Yararlanma Hakkını Kaybedenlere Sağlanan Yeni Haklar.

28.12.2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesiyle, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici  ikinci madde ile, 7143 sayılı Kanunundan yararlanma hakkını kaybedenlere yeni haklar getirilmiştir. 

Yapılan düzenleme uyarınca, 7143 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu hâlde 28.12.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek bu Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, ödemeleri şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkını tekrar elde edeceklerdir. 

İmar Barışı Başvuru Süresi 31.12.2018 tarihine Uzatıldı. Ödeme Süresi Değişmedi.

31 Ekim 2018 tarihli ve 30581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  257 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresinin 31/12/2018 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 257)” ile,

18/05/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Kanun’un 16 ncı maddesi uyarınca; 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebileceğine ilişkin düzenleme yapılmış idi. Söz konusu düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için başvurusu için belirlenen son tarih olan 31.102018 tarihi 31/12/2018 tarihine uzatılmıştır.