Kategori: HARÇLAR

Eksik Ödenen Tapu Harcının Cezası

Gayrimenkul alım satımında tapu harcının taşınmazın emlak vergi değerinden az olmamak üzere gerçek değeri üzerinden ödenmesi gerekmektedir. Eğer taşınmaz alım satımında tapu harcının düşük matrah üzerinden ödendiği, gerçek durumu yansıtmadığı idare tarafından […]

Tapu harcı nereye ve nasıl ödenir?

Tapu harçlarının ödenmesinde genel usul, işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödemedir. Ancak artan teknolojik imkanlarla birlikte tapu harcının ödemesinde alternatif yöntemler geliştirilmiştir. Buna göre tapu harçları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca tahsil yetkisi […]