Kategori: HARÇLAR

2018 YILINDA GEÇERLİ TUTAR VE ORANLARA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 80)

Bu Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 80)

Resmî Gazete 29 Aralık 2017 CUMA Sayı : 30285 (Mükerrer)

Mevzuat Değişikliği: Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde arsa tahsislerine ilişkin sözleşme ve taahhütnameler için damga vergisi ve harç istisnası

1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 7033 sayılı SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile  Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri […]