Kategori: Hazine ve Maliye Bakanlığı

HAZİNE VE MALİYE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI VE MÜFETTİŞLİĞİ

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TEFTİŞ BAŞKANLIĞI 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “Teftiş Başkanlığı” başlıklı 227/B maddesinde; Başkanlığın, Bakanın emri veya […]

Hazine ve Maliye Bakanlığına Eski Sistemde Başbakana Ait Bazı Yetkiler Veren Birim: Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

07 Ağustos 2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi nin (Kararname Numarası: 43) 4 üncü maddesi ile ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenen […]

100 Günlük İcraat Programında Hazine ve Maliye Bakanlığının Yerine Getireceği İcraatlar

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 3 Ağustos 2018 tarihli 100 Günlük İcraat Programında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek icraatlar aşağıda sunulmuştur. 

Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi Nedir? Ne İş Yapar?

Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi, 2019-2021 Dönemini kapsayan ve “Yeni Ekonomi Programı” adıyla kamuoyuna lanse edilen Orta Vadeli Programla birlikte gündeme gelmiştir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulacak olan ofis, kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması, gelirlerin kalitesinin artırılması amacıyla oluşturulmaktadır. Ofis, “Tasarruf ve Gelir Dönüşüm Programı” hazırlayacak ve bu Programın takibini yapacaktır.

Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünün Görevleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne 4059 sayılı Kanunla verilen görevler şunlardır:

Hazine işlemlerini yürütmek,
Devlet giderlerinin gerektirdiği nakdi sağlamak,
Devletin genel bütçe ile ilgili yurt dışı ödemelerini yapmak, iç ödemeler ve dış ödemeler saymanlıkları kurmak ve yönetmek,

Cumhuriyet Dönemi Hazine Tarihçesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesine katılmadan önce Hazine Müsteşarlığı olarak faaliyet gösteren Hazine’nin tarihçesi aşağıdaki görselde kronolojik olarak sunulmuştur. 

Yeni Sistemde Bakanlık İsimleri: Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Gümrük de Eklenebilir miydi?

Hazine ve Maliye Bakanlığına Gümrük de Eklenebilir miydi? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bakanlıkların yeni isimleri neler? Aşağıda yeni sistemde Bakanlıkların değişen isimleri sunulmuştur. Dikkat çeken değişikliklerden birisi de Maliye Bakanlığı’nda yaşanmıştır. […]