Kategori: HAZİNE

Hazine Alacak Stoku: Nisan 2019

Hazine alacak stoku, Hazine’nin kamu ve özel kesimden, vergi benzeri alacaklar dışındaki, alacaklarının toplamını ifade eden bir kavramdır. 

Hazine Alacak stoku 30 Nisan 2019 tarihi itibarıyla 19 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 11,9 milyar TL ile Mahalli İdarelere aittir.