Kategori: İADE İŞLEMLERİ

Özelge: KDV İade Karşıt İncelemeleri, İmalatçının Bir altına Kadar İnilmesi Gerektiği Hakkında

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi … Tic. Ltd. Şti.’ nin 10-12/2010 dönemlerinde KDV Kanununun 11/1-a maddesi kapsamında yapmış olduğu teslimlerden kaynaklanan KDV iade talebine ilişkin olarak tarafınızca düzenlenen YMM KDV İadesi Tasdik Raporunun anılan vergi dairesine ibraz edildiği, ancak … Vergi Dairesi Müdürlüğünce KDV İadesi Tasdik Raporu kapsamında yapılan karşıt incelemelerde; imalatçının bir altına kadar inilmemiş olması gerekçesiyle rapora işlem yapılmadığı ve imalatçının bir altına kadar inilmesi gerektiği hususu belirtildiğinden konu ile ilgili olarak görüş talebinde bulunulmuştur.