Kategori: İDARİ PARA CEZALARI

ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK CEZALAR 2019 YILINDA %23,73 ARTIRIMLI UYGULANACAK

31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Uyarınca, çevre ihlallerine ilişkin idari para cezaları 2019 yılında yeniden değerleme oranı olan %23,73 oranında artacak. İlgili Tebliğ ve eki her bir ihlal için eski ve yeni ceza tutarları aşağıda sunulmuştur.