Kategori: İMAR

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR DEĞER ARTIŞ PAYI HAKKINDA YÖNETMELİK

Kamuoyunda kısmi rant vergisi olarak da adlandırılan imar değişikliği nedeniyle taşınmazda meydana gelen değer artışından pay alınmasına ilişkin hususlar aşağıdaki yönetmelikte belirtilmiştir. 15.09.2020 tarih ve 31245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM […]

ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK yayımlandı.

ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 22 Şubat 2020 tarihli 31047 sıyılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Yönetmeliğin tam metni aşağıdaki gibidir:   Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA […]

FEN ADAMLARI VE FENNİ MESUL KİMDİR?

Fen adamları: Yapı, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve ısıtma, makina, harita kadastro ve benzeri alanlarda mesleki ve teknik öğrenim veren, en az lise dengi okullardan mezun olmuş veya lise mezunu olup, bir […]

KULLANIŞINA, İNŞAAT NEVİNE VE SINIFINA GÖRE BİNA AYRIMLARI

EMLAK VERGİNE MATRAH OLACAK VERGİ DEĞERLERİNİN TAKDİRİNE İLİŞKİN TÜZÜK hükümlerine göre; Binaların kullanılış tarzlarına göre ayrımı: Binalar, kullanılış tarzlarına göre aşağıdaki nevilere ayrılır: Konutlar, İşyerleri, Özellik gösteren diğer yapılar. Binaların inşaat nevilerine göre ayrımı: […]

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete Tarihi: 03.07.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30113 27.12.2019 tarihli değişiklikler işlenmiş halidir. PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; […]

RESMİ BİNA NEDİR?

Resmi bina: Genel ve özel bütçeli idarelerle, denetleyici ve düzenleyici idarelere, il özel idaresi ve belediyelere veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kurumlara, Kanunla veya Kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu […]

Millet Bahçeleri Nedir?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin, “Tanımlar” maddesinde millet bahçeleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. Millet bahçeleri: Halkı doğa ile buluşturan, rekreaktif gereksinimleri karşılayan, afet anında kentin toplanma alanları olarak da kullanılabilecek, yer seçimi, alan büyüklüğü, […]