Kategori: İMAR

RESMİ BİNA NEDİR?

Resmi bina: Genel ve özel bütçeli idarelerle, denetleyici ve düzenleyici idarelere, il özel idaresi ve belediyelere veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kurumlara, Kanunla veya Kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu […]

Millet Bahçeleri Nedir?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin, “Tanımlar” maddesinde millet bahçeleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. Millet bahçeleri: Halkı doğa ile buluşturan, rekreaktif gereksinimleri karşılayan, afet anında kentin toplanma alanları olarak da kullanılabilecek, yer seçimi, alan büyüklüğü, […]

TAKS, KAKS, EMSAL NEDİR?

TAKS, KAKS, EMSAL  gibi kavramlar bir arsa üzerine yapılacak bina alanı ile doğrudan ilgili kavramlardır. TAKS: Taban Alanı Kat Sayısının kısaltması olup bir binanın taban alanının, arsanın en çok ne kadarını kaplayabileceğini […]