Kategori: İNŞAAT VE ONARIM

Sirküler: Kat Karşılığı İnşaat İşinde Müteahhide Ait Arsa Payı Aktife Hangi Değer Üzerinden Alınır.

T.C. RİZE VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı:85550353-105[2017/5]-23217  22.08.2019 Konu: Kat karşılığı inşaat işinde gerçek kişilerin ortaklığında olan arsanın bir kısmının müteahhide ait olması durumunda müteahhidin kendine ait payı işletmesine hangi değer üzerinden alacağı İlgide […]

ÖZELGE: HAKEDİŞ ÜZERİNDEN KESİLEN NEFASET BEDELİ-KDV İLİŞKİSİ HK.

Yapılan işin istenilen standartlara uygun olmadığı gerekçesiyle adı geçen idare tarafından hakedişiniz üzerinden 106.553,16 TL tutarında nefaset kesintisi adı altında bir tutarın kesildiği, hakedişiniz üzerinden kesilen 106.553,16 TL nefaset bedeli üzerinden hesaplanan ve firmanıza sehven ödenen 19.179,57 TL tutarındaki katma değer vergisinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün veznesine yatırılmasının istenildiği belirtilerek, söz konusu 19.179,57 TL KDV nin yatırılıp yatırılmayacağı ile yatırılacaksa mahsup ve indirim işlemlerinin nasıl yapılacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Adi ortaklığı oluşturan ortaklardan birinin ortaklıktan ayrılması halinde devam eden ortak açısından yıllara sari inşaat işinin durumu

Konu : Adi ortaklığı oluşturan ortaklardan birinin ortaklıktan ayrılması halinde devam eden ortak açısından yıllara sari inşaat işinin durumu

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 18. Bölge Müdürlüğü 183. Şube Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılan “……….” işinin yapılması amacıyla ………… ile şirketiniz arasında 15.05.2014 tarihli sözleşme ile Adi ortaklık kurulduğu ve adi ortaklığınız ile İdare arasında imzalanan 21.05.2014 tarihli sözleşme ile söz konusu işin üstlenilerek 02.06.2014 tarihinde işe başladığınız ve sözleşmeye göre işin 26.08.2015 tarihinde bitmesi gerektiği ancak ortaklığınız tarafından yapılmakta olan işin 26.06.2015 tarihinde tüm hak ve vecibeleriyle birlikte şirketinize devredildiği…

Dekapaj Nedir?

Dekapaj; Açık işletme projesine göre maden yatağının üzerindeki veya kontağındaki örtü tabakasının gevşetilmesi, kazılması, yüklenmesi, taşınması, toprak harmanınıa dökülmesi, serilmesi, harman sahasının düzeltilmesi. Toprak harmanı ve kademe yollarının yapımı ve bakımı gibi muhtelif ameliyeleri kapsayan işlemlerin tümü.

Sıklıkla baraj ve maden sektöründeki işlerde söz konusu olur. Baraj yapılacak sahadaki toprak ve kayalık alanın temizlenmesi ile derinliği az olup galeri açılmasını gerektirmeyen  kömür yatağı gibi madenlerin üstündeki araziyi kaldırma dekapaj olarak adlandırılır.

YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI

Gelir Vergisi Kanununda yıllara sari inşaat ve onarım işleri için, “Birden fazla takvim yılına sirayet eden” ibaresi yer almaktadır. Ancak “Yıllara yaygın”, “Birden fazla yıla sirayet eden”, “Yıllara sari” şeklinde ibareler de aynı anlamda kullanılmaktadır. 

Faaliyet konusunun;

İnşaat ve onarım işi olması,
Taahhüde bağlı olarak başkaları hesabına yapılması ve
Birden fazla takvim yılına sirayet etmesi
şartlarının tümünü birden karşılaması durumunda yıllara sari (yaygın) inşaat ve onarım işinden bahsetmek mümkündür. 

Özelge: İnşaat taahhüt işi ile birlikte teslim edilecek beyaz eşyanın KDV oranı yüzde kaçtır?

Özelge talep formunda, inşaat şirketiyle 107 m² büyüklüğündeki konutu kaba inşaat olarak teslim almak üzere sözleşme yaptığınız, bir süre sonra aynı inşaat şirketiyle ince işlerin (yer, parke ve fayans döşemeleri, sıva, boya, badana işleri, mutfak, banyo dolapları, klima, buzdolabı, fırın, bulaşık makinesi, mikrodalga fırın) yapılması konusunda ikinci bir sözleşme daha yaptığınız belirtilerek, söz konusu sözleşmeler kapsamında yapılan işler için uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.