Kategori: İstatistikler

Vergi Gelirlerinde Tahsilat/Tahakkuk Oranında Trend Ne Yönde? (1970-2017 Dönemi)

Vergileme süreci, 5T süreci diye ifade edebileceğimiz, Tebliğ, Tarh, Tahakkuk, Tahsilat, Takip süreçleri ile diğer pek çok süreci ifade eder. Ancak, kamu açısından asıl hedef, Hazineye giren paradır. Bu nedenle, vergi sisteminin analizinde tahsilat oranları, gerek idarenin etkinliği gerekse vergi gayreti açısından yakından takip edilen bir veridir. 

Aşağıdaki grafikte 1970-2017 dönemi tahsilat/tahakkuk oranlarına yer verilmiştir. Söz konusu dönemde en düşük tahsilat oranı 1982 yılında gerçekleşmiştir. 2000’li yıllardan sonraki en düşük tahsilat oranı ise %81,2 ile 2016 yılında söz konusu  olmuştur.