Kategori: İstatistikler

Stopaj Yoluyla Tahsil Edilen Gelir Vergisinin Toplam Gelir Vergisi Tahsilatına Oranı

Aşağıdaki veri, yıllar itibariyle vergi istatistikleri kullanılarak oluşturuldu. Tablo çarpıcı, gelir vergisi tahsilatının esas itibariyle çalışanlar ve diğer gelir vergisi stopajlarına dayandığını gösteriyor. Beyannameye dayalı olarak tahsil edilen vergilerin oranının %7-8’ler seviyesinde olması vergi sistemimiz açısından irdelenmesi gereken bir konu.

Tablo: Stopaj Yoluyla Tahsil Edilen Gelir Vergilerinin Toplam Gelir Vergisi Tahsilatına Oranı (2006-2017) 

GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI

GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI Gelir vergisi faal mükellef sayıları yıllar itibariyle aşağıda sunulmuştur. YILLAR MÜKELLEF SAYISI 2017-ARALIK 1.877.128 2017-KASIM 1.881.245 2017-EKİM 1.876.531 2017-EYLÜL 1.870.451 2017-AĞUSTOS 1.864.891 2017-TEMMUZ 1.857.898 2017-HAZİRAN 1.852.482 2017-MAYIS […]

OECD ÜLKELERİNDE KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI 2017

Kurumlar vergisi oranları uluslararası vergi rekabetinde en çok kullanılan vergi politikası araçlarından birisidir. Kurumlar vergisi oranlarında indirim yapmak suretiyle ülkeler, yabancı doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkelerine çekmeye çalışırlar. Aşağıda 2017 yılı için OECD ülkelerinde geçerli kurumlar vergisi kanuni oranı sunulmuştur. 

İller İtibariyle Vergi İstatistikleri

Aşağıda 2016 yılı Aralık ayı itibariyle iller itibariyle vergi tahakkuk ve tahsilat rakamlarına yer verilmiştir. Tahsilat rakamları esas alındığında toplam vergi tahsilatında; İstanbul    %44 İlk Beş İl   %81 İlk On […]

İstatistik: Vergi Kimlik Numarası Sayıları

Vergi Kimlik Numarasının veriliş dönemlerine ilişkin istatistikleri aşağıda sunulmuştur: Tablo: Verilen Vergi Kimlik Numarası Sayıları Dönem Verilen Vergi Kimlik Numarası Sayısı 3 Temmuz 1995’de Verilen Vergi Kimlik Numarası 4.839.558 3 Temmuz 1995 […]