Kategori: İstatistikler

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Nedir? Yıllar İtibariyle UYP Tutarları

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Nedir? Uluslararası Yatırım Pozisyonu; bir ekonomideki yerleşik kişilerin yurt dışındaki yerleşik kişiler ile finansal alacakları ve yükümlülüklerin yanında; rezerv varlık olarak tutulan altın şeklindeki finansal varlıklarının belli bir tarihteki […]

Hazine Garantili Dış Borç Stoku

Hazine Garanti Dış Borç Stokunun yıllar itibariyle gelişimi aşağıdaki grafikte sunulmuştur: Hazine Garantili Dış Borç Stokunun borçluları açısından dağılımı aşağıdaki gibidir:

Türkiye’de Kamunun Dış Borçlanma Maliyeti: Dolar ve Avro

2002-2019 Nisan dönemi itibariyle Türkiye’de kamunun dış borçlanma maliyeti, Dolar ve Avro bazlı borçlanma için aşağıda sunulmuştur: 

Kamu Net Borç Stoku 2002-2018

2002-2018 dönemi kamu net borç stoku verileri aşağıdaki grafikte sunulmuştur.

Türkiye’nin Enflasyon Sıralamasında Dünyadaki Yeri 1997-2018

Türkiye uzun yıllar enflasyonla mücadele etmiş bir ülkedir. Aşağıda 1997-2018 dönemi Türkie’nin enflasyon oranı açısından dünyadaki yeri aşağıda sunulmuştur. 2004 yılına kadar en yüksek enflasyona sahip ilk on ülke arasına giren Türkiye […]

Türkiye’de İşsizlik Oranları 2005-2019 (Şubat)

Türkiye’de işsizlik oranlarına ilişkin istatistik veriler aşağıda sunulmuştur. İşsizlik oranı 2005 yılında %9,5 seviyelerinde iken 2019 yılı Şubat ayı itibariyle %14,7 olmuştur. Genç nüfusta işsizlik oranlarına ilişkin AB ve OECD ülkeleri ile […]