Kategori: KAMU İHALE

Günlük Şantiye Defteri

Günlük şantiye defteri yapım işlerinde kullanılan bir defter türüdür. Günlük şantiye defteri; Günlük hava durumundan başlanarak, havanın çalışmaya elverişli olup olmadığı, çalışılmış ise günün hangi saatlerinde ve işin hangi bölümlerinde çalışıldığı, işin […]

Kamu İhalelerinde Ceza Sorumluluğu

Kamu ihalelerinde ceza sorumluluğu görevliler açısından aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Kamu ihalelerinde görevlilerin ceza sorumluluğu: İhale yetkilisi, ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri, ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan […]