Kategori: KATMA DEĞER VERGİSİ

Gazete, Dergi ve Benzeri Periyodik Yayınlarda KDV Matrahı

Gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınların satışlarında perakende safhaya ait KDV, doğrudan perakendeci bayiye satış yapan başbayiler tarafından, bu safhanın karını da ihtiva edecek şekilde hesaplanıp ödenir. Bu durumda, sözü edilen yayınların perakende satış fiyatları vergili olarak tespit edilip üzerlerine tek tutar halinde yazılır.

Perakendeci bayiye satış yapanlar iç yüzde yoluyla vergiyi hesaplar ve beyan ederler.

Özelge: Kitap Basım İşinde KDV Oranı Kaçtır?

Yayıneviniz adına matbaada bastırdığınız kitaplar için matbaa tarafından kağıt ve baskı maliyetinin bir bütün olarak değerlendirilerek düzenlenen faturada % 18 oranında katma değer vergisi (KDV) hesaplandığı, ancak kağıt tesliminde KDV oranının % 8, baskı hizmetinin KDV oranının ise % 18 olduğu belirtilerek, bu işe ilişkin düzenlenen faturalarda ayrı ayrı KDV oranı uygulanıp uygulanamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Özelge: Deri İşlerinin KDV Oranı

lgide kayıtlı özelge talep formu ve dilekçenizde, ham maddesi Şirketinize ait olan derilere kimyasal maddeleri ve malzemeleri hizmet veren tarafından temin edilmek suretiyle verilen tabaklama ve retenaj işlemiyle; ham maddesi müşterilerinize ait olan derilere boya, kimyasal ürünler ve işletme malzemelerinin Şirketinizce karşılanmak suretiyle verilen zımpara işlemi, son boya işlemi, desen presi, dolaplarda derinin yumuşatma işlemi, “pat pat” diye adlandırılan deri yumuşatma işlemi ve düzleştirici pres işlemine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.