Kategori: KATMA DEĞER VERGİSİ

Özelge: Vergi Mükellefi Olmayan Kişilerden Alınan Danışmanlık, Eğitim Çevirmenlik Hizmetlerinin KDV ve Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: E-64597866-120-4066 01.03.2023 Konu: Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesindeki Hizmetin Vergi Mükellefi Olmayan Kişilerden Alınması Durumunda KDV ve GV İlgi: […]

Teknoloji geliştirme bölgesinde yeni yazılım üretilmesi ve yazılımların devamlı geliştirilmesi faaliyetleri dolayısıyla elde edilen kazançların vergilendirilmesi

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı: 48816587-130-9441 21.03.2023 Konu : Teknoloji geliştirme bölgesinde yeni yazılım üretilmesi ve yazılımların devamlı geliştirilmesi faaliyetleri dolayısıyla elde edilen kazançların vergilendirilmesi. İlgi : … tarihli özelge […]

Yurt dışında mukim firmaya ait yazılım programlarının Türkiye Distribitörlüğü aracılığı ile satışında vergilendirme

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü Sayı: E-39044742-130[Özelge]-532884 12.05.2023 Konu : Yurt dışında mukim firmaya ait yazılım programlarının Türkiye Distribitörlüğü aracılığı ile satışında vergilendirme İlgi […]

Özelge: Yurt dışında üretilen sanal oyun içeriklerine ilişkin sanal elmasların bayilik hakkı kapsamında Türkiye’de satışından elde edilen gelirin vergilendirilmesi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİstanbul Vergi Dairesi BaşkanlığıGelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü   Sayı : E-39044742-130[Özelge ]-537364 15.05.2023 Konu : Yurt dışında üretilen sanal oyun içeriklerine ilişkin sanal elmasların bayilik hakkı kapsamında Türkiye’de satışından […]