Kategori: KATMA DEĞER VERGİSİ

Özelge: Sosyal Güvenlik Kurumu adına kredi kartı ile tahsil edilen muayene katılım payının KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk

Konu : Sosyal Güvenlik Kurumu adına kredi kartı ile tahsil edilen muayene katılım payının KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, eczacılık faaliyetiyle iştigal ettiğinizi belirterek, Sosyal Güvenlik Kurumu adına kredi kartı ile tahsil edilen muayene katılım payları için herhangi bir fatura veya fiş düzenleme mecburiyetinizin bulunup bulunmadığı ile kredi kartı ile tahsil edilen bu tutarların Katma Değer Vergisi beyannamelerinde ne şekilde dikkate alınacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Danıştay Kararı: İncelemeye İbraz Edilmeyen Defter ve Belgelerin Mahkemeye İbrazı ve KDV İndirimleri hk.

Olayda, defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi nedeniyle re’sen takdire gidilmesi yerinde ise de, davacı tarafından, defter ve belgelerin incelenmek üzere hazır olduğu, istenmesi halinde ibraz edilebileceği hususu dava ve temyiz dilekçelerinde ileri sürüldüğünden, yukarıda sözü edilen re’sen araştırma ilkesi uyarınca Vergi Mahkemesince yükümlünün defter ve belgelerinin istenilmesi, ibraz edilecek olan defter ve belgelerden vergi dairesinin de haberdar edilmek suretiyle söz konusu belgelerin gerçekten alış yaptığı emtialara ait faturalar olup olmadığının araştırılması ve gerçek alış faturaları gözönüne alınarak ödenecek verginin tespiti için bu defter ve faturalar üzerinde gerekirse bilirkişi incelemesi de yaptırılmak suretiyle ortaya çıkacak sonuca göre uyuşmazlık hakkında yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.