Kategori: KATMA DEĞER VERGİSİ

LPG ve TÜPGAZ’da KDV Oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Dağıtıcı Lisansı almış olan firmanızın yine LPG Dağıtıcı Lisansı sahibi başka bir firmaya LPG tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

Katma Değer Vergisinde (KDV) Vergiyi Doğuran Olay Ne zaman Meydana Gelir?

Katma Değer Vergisinde vergiyi doğuran olayın meydana geldiği an önem arz eder. KDV’de vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi konusu KDV Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiştir. İlgili düzenleme uyarınca KDV’de Vergiyi Doğuran Olay:

a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,

b)Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,

BAZI GÜBRE VE YEMLERDE KDV ORANI SIFIR OLARAK BELİRLENDİ.

10.2.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6663 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13. maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendi eklenmiştir. Söz konusu bent uyarınca;

-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve

-Gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile

– Küspe (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile …tesliminde katma değer vergisi oranı sıfır olarak uygulanacaktır.

Özelge: Avukatın Serbest meslek makbuzunda stopaj ve KDV hesaplanması hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ile Vakfınızca hukuk işlerinin takibi için iki avukatla avukatlık sözleşmesi yapıldığı ve verilen avukatlık hizmeti dolayısıyla aylık KDV dahil olarak belirlenen bir bedel üzerinden anlaşıldığı belirtilerek, bu ödemeler karşılığında avukatlar tarafından düzenlenecek serbest meslek makbuzunda stopaj ve katma değer vergisinin nasıl hesaplanacağı hususunda Başkanlığımızdan bilgi istenilmekted