Kategori: KATMA DEĞER VERGİSİ

3 No.lu KDV Beyannamesi Nedir?

3 No.lu KDV Beyannamesi, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenmesi amacıyla oluşturulmuş beyannamedir. 

ELEKTRONİK HİZMET SUNUCULARININ ÖZEL KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) MÜKELLEFİYETİ ve 3 NO.LU KDV BEYANNAMESİ

Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda hizmet sunanlar, bu hizmetlere ilişkin KDV’yi, “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirmek suretiyle beyan ederler.

Söz konusu hizmet sunucuları bu işlemlere ilişkin KDV’yi, 3 No.lu KDV beyannamesi ile elektronik ortamda beyan ederler.