Kategori: KATMA DEĞER VERGİSİ

Özelge: İçinde Ekonomik Ömrünü Tamamlamış ve Kullanılmayan Ev Bulanan Gayrimenkulün Müzayede Yoluyla Satışında KDV Oranı %1 mi %18 mi Olacaktır?

Mükellef kullanılmayan ve yapı ömrünü tamamlamış, kargir evin müzayede yoluyla satışında uygulanması gereken katma değer vergisi oranını idareden sormuştur.

Vergi idaresi; işlem tarihi itibariyle geçerli fiili durumu dikkate alındığında bu tarih itibariyle kullanılamaz halde olan taşınmazın tapuda “kerpiç ev ve arsası” olarak kayıtlı bulunsa dahi, arsa olarak kabul edilmesi ve genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerektiği yönünde görüş vermiştir. 

YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ İÇİN KDV TEVKİFAT ORANI ARTIRILDI

27 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14) ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapılarak, aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlara (Belirlenmiş alıcılar) karşı yapılan yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde alıcılar tarafından yapılması gereken tevkifatın oranı 2/10’dan 3/10’a çıkarılmıştır. Uygulama 01 Ekim 2017’den itibaren başlayacaktır.  Yazıda ayrıca güncel kdv tevkifat oranlarına da yer verilmiştir.

Danıştay Kararı: Kanuni ve Ek Süreden Sonra Tasdik Ettirilen Defterler Hiç Tasdik Ettirilmemiş Sayılarak Mükellefin KDV indirimleri reddedilebilir mi?

ÖZET: Karar, süresinden sonra tasdik ettirilmiş defterlerin hiç tasdik ettirilmemiş sayılmasına ilişkin VUK düzenlemesine dayanılarak, mükellefin geç tasdik ettirdiği defterlere kaydettiği işlemlere ilişkin kdv indirimlerinin kabul edilip edilemeyeceğine ilişkindir. Danıştay, defterlerin kanuni […]