Kategori: KATMA DEĞER VERGİSİ

KDV’DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER ÖNGÖREN KANUN TASARISININ TAM METNİ VE GEREKÇESİ

Katma Değer Vergisinde önemli değişiklikler gündemde. Söz konusu değişiklikleri içeren “Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 27.02.2018 tarihinde Başbakan Binali YILDIRIM’ın imzası ile TBMM’ye sevk edildi. 

KDV’de değişiklik yapan Kanun tasarısının tam metni için TIKLAYINIZ: 

KDV’DE DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN KANUN TASARISI NELER GETİRİYOR?

Katma Değer Vergisi Kanununda değişiklikler öngören Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edildi. Peki, yeni tasarı ile KDV’de neler değişecek?

Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal, KDV’de Değişiklikler Öngören Kanun Tasarısına İlişkin Açıklamalarda Bulundu. 27 Şubat 2018 tarihinde maliye.gov.tr adresinde yayımlanan açıklamalara göre KDV ile ilgili düzenlemeler ile aşağıdaki alanlarda yenilikler yapılmaktadır. 

Özelge: Aboneliği işletme adına olmayan elektrik harcamasının gider yazılması ve kdv’sinin indirim konusu yapılması

Uygulamada, işletmenin faaliyette bulunduğu iş yerinin elektrik veya su aboneliği başka birine ait olabilmektedir. Bu durumda elektrik ve su faturaları bunları kullanan mükellef adına düzenlenmemiş olacaktır. Peki, mükellefler kendi adlarına düzenlenmemiş elektrik ve su faturasındaki tutarları gider yazabilir ve bu belgelerdeki KDV’leri indirim konusu yapabilirler mi? Aşağıdaki özelge bu konuya ilişkin. 

Özelge: Binek otomobillerin iktisabında yüklenilen KDV nin indirim konusu yapılması hk.

… satın alınacak binek otomobil niteliğindeki taşıtların KDV Kanununun 30/b maddesi kapsamında binek otomobillerin çeşitli şekillerde işletilmesi olarak değerlendirilerek söz konusu araçların alımında yüklenilen KDV nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ile satın alınan bu araçların daha sonra satılması halinde uygulanacak KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

ADİ ORTAKLIKLARDA KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) MÜKELLEFİYETİ

KDV uygulamasında adi ortaklıklar, bağımsız işletme birimleri olarak ayrı vergi mükellefiyetine sahiptir. Buna göre; adi ortaklıklarca defter tutma, belge düzenleme, muhafaza ve ibraz gibi vergi ödevleri ile beyanname verme ve vergi ödeme gibi mükellefiyetlerinin ortaklarından ayrı olarak yerine getirilmesi, ortaklığın KDV ile ilgili hesaplarının, ortakların varsa şahsi işletmelerindeki işlemlerden ayrı yapılması gerekir.