Kategori: KAVRAMLAR

Vergi Muafiyeti-Vergi İstisnası Kavramları

Vergi muafiyet ve istisnası kavramları çoğu kez karıştırılır ve birbiri yerine kullanılır. Oysa iki kavram birbirinden farklıdır.

Vergi Muafiyeti Nedir?

Vergi muafiyeti, vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken kişi ya da kişi gruplarının, aynı veya başka kanunlarla vergi dışında bırakılmasıdır.

VERGİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Vergi Nedir?

Vergi; devletin ya da devletin yetkilendirdiği kamu tüzel kişilerinin kamu harcamalarını karşılamak üzere yasalar çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerin ödeme gücü üzerinden zora dayanarak ve karşılıksız olarak aldığı parasal değerlerdir.