Kategori: KAVRAMLAR

Vergi İndirimi Nedir?

Vergi İndirimi; mükellefin normal düzenlemelere göre ödemesi gereken verginini, matrahtan ve vergiden yapılan indirim yoluyla azaltılmasıdır. Bir tür vergi harcamasıdır.
Matrahtan indirim, ekonomik sosyal ya da çevresel amaçlarla, belirli şartlar altında mükelleflerin vergi matrahlarına ulaşırken, vergilendirilebilir gelirleri üzerinden belli tutarlarda eksiltmeler yapılmasıdır. Bu şekilde yapılan indirimler daha çok beyannameler üzerinde yapılmaktadır.

Takasbank Para Piyası (TPP) Nedir?

Takasbank Para Piyasası Nedir?
Takasbank Para Piyasası (TPP); fon fazlası ve/veya fon ihtiyacı olan üyelerin talep ve tekliflerinin karşılaşmasını sağlayan, 1996 yılında kurulmuş ve o tarihten bu yana Takasbank tarafından işletilmekte olan organize bir para piyasasıdır.

Mali Disiplin Nedir? Mali Disiplin Politika Araçları Nelerdir?

Mali disiplin, ekonomi politikalarına uygun olarak kamu harcama, vergi ve borçlanma politika araçlarının kullanılması suretiyle  hedeflenen ölçülü bir bütçe açığını yakalanması olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda uygulanan politikalara ise mali disiplin politikaları denir. 
Mali disiplin politikaları, kamu harcama politikaları, gelir politikaları ile borç yönetim politikaları veya her üçünün karması şeklinde gerçekleşebilir.

CFO Ne Demek? Ne İş Yapar?

CFO ne demektir? Ne İş Yapar?
CFO, bir şirketteki finans sürecini en üst düzeyde temsil eden, bu alandan sorumlu baş yöneticidir.

CFO ingilizce “Chief Financial Officer” kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır. CFO Türkçeye kısaca “Finans Grubu Başkanı” ya da “Finansal İşler Müdürü” olarak çevrilebilir.  CFO’lar çalıştıkları firma içerisinde finansal işlerden sorumlu en yetkili kişilerdir.