Kategori: KAVRAMLAR

Kanuni (Nominal) ve Efektif Vergi Oranı Nedir?

Kanuni vergi oranı, vergi kanunlarında yer alan orandır. Örneğin, kurumlar vergisinin kanuni oranı 2019 yılı için %22’dir. KDV genel oranı %18’dir. Söz konusu oranlar ilgili mevzuatta yer alan nominal veya kanuni oranlardır. 
Efektif vergi oranı, bir işletme veya kişinin gelir veya kazancı üzerinden ödediği verginin kazancına oranıdır.

TORBA KANUN (YASA) NEDİR? VERGİ DÜZENLEMESİ TORBA KANUNLA YAPILIR MI?

Torba kanun veya yasa, birden çok ve farklı konuları düzenleyen ve çeşitli kanunlarda, kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler öngören düzenlemelerdir (1), (2).

Torba kanun veya yasa, “zorunluluk olmadığı halde birden fazla kanunda değişiklik öngören kanun ya da aralarında zorunlu ilişki olmayan birden fazla kanunu değiştiren kanun” şeklinde tanımlanabilir (3).

Yapısal Reform Nedir?

Yapısal reformlar bir ekonominin daha verimli çalışabilmesini ve ekonominin şoklara karşı daha dayanıklı hale gelmesini amaçlayan reformlardır.
Yapısal reformlar, tüm devlet sistemine, siyasete, ekonomiye, belirli sektörlere, eğitime, adalete, sağlığa ve benzeri ilişkin olabilir. 

Yapısal reformlarla ülkenin potansiyel üretim seviyesinin artırılması hedeflenir. 

ISM Endeksi Nedir? Nasıl Yorumlanır?

ISM verisi, Tedarik Yönetim Enstitüsü’nün (Institute of Supply Management – ISM) tarafından her ayın ilk iş günü Türkiye saatiyle 17.00’de yayımlanan bir veridir. ISM verisi veya endeksi olarak isimlendirilmektedir. 
Finans programlarında sıkça duyulan ISM endeksi nedir? Daha önce PMI endeksi ve CDS kavramlarını açıklamış idik. Aşağıda ise, iş dünyası, yatırımcılar ile politika yapıcılar ve karar alıcılar için önem arz eden, doların ve borsaların yönünü doğrudan etkileyen ISM endeksi ve endeksin nasıl yorumlandığı hususuna yer verilmiştir.

Açık Piyasa İşlemleri – APİ Nedir?

Açık Piyasa İşlemleri – APİ (Open Market Operations – OMO)
TCMB’nin para politikasının hedefleri çerçevesinde, para arzının ve ekonominin likiditesinin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla, Türk lirası karşılığında;

menkul kıymetlerin kesin alım satımı,
geri alım vaadi ile satımı (repo),
geri satım vaadi ile alımı (ters repo) işlemleri ile
Türk lirası depo alınması ve verilmesi i
işlemleridir.

AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku

AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (EU-Defined General Government Debt Stock)
Belirli bir tarih itibarıyla, Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sistemi (ESA 95) metodolojisi ile hesaplanan, “genel yönetim” (merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sosyal güvenlik kuruluşları) sınıflandırması kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların, yurt içi ve yurt dışı piyasalardan sağladıkları borçlara ilişkin yükümlülükler toplamını ifade eder.

Senyoraj Geliri Nedir?

Senyoraj veya Sinyoraj Geliri Nedir Senyoraj veya sinyoraj geliri, paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki fark nedeniyle elde edilen gelirdir. Örneğin, 50 TL’lik bir banknotun basım maliyetinin 80 kuruş olduğunu […]