Kategori: KAVRAMLAR

ROTATİF KREDİ NEDİR?

Rotatif Kredi Nedir? Rotatif Kredi, kredi kullanana kasa kolaylığı sağlanması ve kısa süreli nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla belli bir limit dahilinde istenildiği zaman kullandırım ve geri ödeme yapılabilen nakdi kredi ürünüdür. Rotatif […]

Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir?

Arsa karşılığı inşaat kavramı, “arsa payı karşılığı inşaat” veya “kat karşılığı inşaat” olarak da isimlendirilmektedir.  Arsa karşılığı inşaat sözleşmesi; tarafların karşılıklı edimleri esas alınarak, arsa sahibinin arsasının belirli paylarını müteahhide devretmeyi, müteahhidin ise […]

Teminat Mektubu Nedir?

Teminat Mektubu Nedir? Teminat mektubu; bankaların, yurt içinde ya da yurt dışında bulunan müşterileri lehine, bir malın teslimi, bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi gibi konularda muhatap kuruluşlara veya kişilere hitaben […]

ÖN MALİ KONTROL NEDİR?

Ön mali kontrol 5018 sayılı yasanın 58 inci maddesi ile düzenlenmiştir. Ön Malî Kontrol: İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, […]

İZ BEDELİ NEDİR?

Muhasebe İşlemlerinde İz Bedel Nedir? İz bedeli: Ekonomik ömrünü tamamladığı halde fiilen kullanılmasına devam edilen iktisadi kıymetler ile gerçek değeri tespit edilemeyen veya edilmesi uygun görülmeyen ancak, hesaplarda izlenmesi gereken iktisadi kıymetlerin […]