Kategori: KAVRAMLAR

Dayanışma Vergisi Nedir?

Dayanışma vergisi yoluyla, hem zengin kesimden alınan vergilerle savaşın yol açtığı yıkımın yaraları sarılmaya çalışılmış, hem de savaş döneminde önemli kazanç elde eden kesimden bu kazancın bir kısmı alınarak kamu yararı için kullanılması amaçlanmıştır. Dayanışma vergisi bu haliyle hem servet vergisi, hem servet kazançları vergisi unsurlarını bünyesinde barındırmaktadır. 

Vergileme Zihniyeti Kavramı

Vergileme zihniyeti, vergiyi koyan makamın sahip olduğu ideoloji, iktisadi ahlak ve örf ile benimsediği iktisadi ve siyasi örgütlenme bileşkesinin etkisi ile oluşmuş ve devleti yönetenlerin önemli çoğunluğunda içgüdüsel hale gelmiş vergilemeye dönük temel anlayışlardır.

Mali Sosyoloji Nedir?

Mali sosyoloji, vergiler ve harcamaların nasıl belirlendiğini ve toplumu nasıl etkilediğini araştıran sosyoloji dalıdır. Vergi ve vergileme ile kamu harcamalarının sosyolojik analizini yapan mali sosyoloji, toplumu ve politik yaşamı ahlaki, ekonomik, kurumsal, kültürel siyasi ve tarihi yönleri ile araştırmaktadır.