Kategori: KAVRAMLAR

Açık Piyasa İşlemleri – APİ Nedir?

Açık Piyasa İşlemleri – APİ (Open Market Operations – OMO)
TCMB’nin para politikasının hedefleri çerçevesinde, para arzının ve ekonominin likiditesinin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla, Türk lirası karşılığında;

menkul kıymetlerin kesin alım satımı,
geri alım vaadi ile satımı (repo),
geri satım vaadi ile alımı (ters repo) işlemleri ile
Türk lirası depo alınması ve verilmesi i
işlemleridir.

AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku

AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (EU-Defined General Government Debt Stock)
Belirli bir tarih itibarıyla, Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sistemi (ESA 95) metodolojisi ile hesaplanan, “genel yönetim” (merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sosyal güvenlik kuruluşları) sınıflandırması kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların, yurt içi ve yurt dışı piyasalardan sağladıkları borçlara ilişkin yükümlülükler toplamını ifade eder.

Senyoraj Geliri Nedir?

Senyoraj veya Sinyoraj Geliri Nedir Senyoraj veya sinyoraj geliri, paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki fark nedeniyle elde edilen gelirdir. Örneğin, 50 TL’lik bir banknotun basım maliyetinin 80 kuruş olduğunu […]

VERGİ TEVKİFATI, STOPAJI VEYA KESİNTİSİ NEDİR?

Tevkifat kelimesi parasal konularda “kesintiler” anlamına gelmektedir. Aslında ödeme yaparken, ödeme yapan kişi ödenecek paranın bir kısmını kesmektedir.

Vergi tevkifatı ise, ilgili mevzuat uyarınca ödemeler sırasında, ödemenin ilgili olduğu verginin tamamı veya bir kısmının ödeme yapan tarafından kesilip ilgili vergi dairesine ödenmesini ifade eder.

Peştamallık Nedir?

Doğru yazımı Peştamallık olan kavram, çoğu kez yanlış bir şekilde peştemallık olarak yazılmaktadır.  Peştamallık uygulamada, şerefiye veya hava parası olarak da adlandırılmakta olup, bir ticari işletmenin devri sırasında, o işletmenin aktifinde bulunan […]

Yansıtma Faturası Nedir?

Yansıtma Faturası Nedir? 
Ticari hayatta, alıcı ve satıcı arasındaki anlaşmalar, yanlış fatura düzenlenmesi, masraf dağıtımı ve benzeri sebeplerle bir mal veya hizmet bedelini ödeyen tarafından işlemin asıl muhatabına yansıtılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür durumlarda, masrafın asıl muhatabına yansıtılması için kesilen faturalar uygulamada “yansıtma faturası” olarak tanımlanmaktadır. 

Motosiklet, Motorlu Bisiklet (Moped) ve Bisiklet Tanımı

Motorlu Taşıtlar Vergisi açısından araçların tanımlamaları önem taşır. Bu kapsamda kamuoyunda tanımlama konusunda kafa karışıklığına neden olan üç taşıtın resmi tanımlarına yer vermeyi uygun bulduk. 

Bu konudaki referans kaynağımız Araçların Satış, Devir Ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliktir. Söz konusu Yönetmeliğe göre, bisiklet, motosiklet ve motorlu bisiklet (moped) tanımlarına aşağıda yer verilmiştir: