Kategori: KAVRAMLAR

VERGİNİN FONKSİYONLARI

Verginin en temel fonksiyonu, kamu giderlerini karşılamaktır. Verginin bu fonksiyonu, verginin mali (fiskal) fonksiyonu veya verginin geleneksel fonksiyonu olarak da isimlendirilir. Ancak toplumsal ve ekonomik yapının gelişmesi ile birlikte verginin tek fonksiyonu mali […]

Mali Rant ve Mali Sömürü Nedir?

Mali rant ve mali sömürü kavramları, kişilerin ödediği vergiler ile aldığı kamusal hizmetlerin karşılaştırılmasına dayanan kavramlardır. Bir kişinin ödediği vergilerin toplamının, kamu hizmetlerinden elde ettiği faydadan fazla olması durumu “mali rant” elde […]

Vergi Alerjisi Nedir?

Alerji, bağışıklık sisteminden vücuda giren veya temas eden maddelere karşı aşırı duyarlı tepkidir. Alerjik reaksiyona neden olan bir maddeye alerjen denir. Toplumun vergilere karşı aşırı duyarlı tepki verir hale gelmesi vergi alerjisi […]