Kategori: KAVRAMLAR

Cins Tashihi Nedir?

Cins tashihi: Binalar, arazi ve arsalar ile yer altı ve yer üstü düzenlerinin mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarının farklılık göstermesi durumunda tapu kayıtlarının mevcut kullanım şekli dikkate alınarak düzeltilmesi işlemini ifade etmektedir.

Gecikme Faizi Nedir?

Vergi hukukunda gecikme faizi Vergi Usul Kanununa göre alınmaktadır.Vergi Usul Kanununun 112/3 üncü maddesine göre, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda; dava konusu yapılmaksızın kesinleşen vergilere, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın […]

Vergi Piramitleşmesi Nedir?

Vergi piramitleşmesi, vergiden vergi alınması suretiyle tüketicinin katlandığı fiilen ödenen vergi oranının (efektif vergi oranı), kanuni vergi oranını aşması olarak tanımlanmaktadır. Vergi piramitleşmesi, yayılı muamele vergilerinde ortaya çıkan ve malın vergilendirilmiş kısmının, üst üste bir kaç […]

İstihsal satış vergisi nedir?

İstihsal üretim demektir. İstihsal satış vergisi ise, genel olarak üretilen mallar  üzerinden bu malların üreticisi tarafından, satışı esnasında toplu olarak alınan bir gider vergisidir. İstihsal satış vergisi, sadece üreticilerden alındığı için mükellef sayısı […]

Toplu gider vergileri nedir?

Toplu gider vergileri, üretim-tüketim zincirinin yalnız bir tek aşamasında toplu olarak alınan vergilerdir. Her aşamada ayrı ayrı vergi alınmadığı için mükellef sayısı yayılı gider vergilerine göre az olmakla birlikte, vergi oranı yüksektir.  

Yayılı Gider Vergileri Nedir?

Yayılı gider vergileri, verginin konusuna giren mal ve hizmetlerin fiyatı üzerinden üretim-tüketim zincirinin her aşamasında satış fiyatı üzerinden ayrı ayrı alınan vergilerdir. Bu yönü ile toplu gider vergilerinden ayrılır. Yayılı gider vergileri […]