Kategori: KAVRAMLAR

Mali Disiplin Nedir? Mali Disiplin Politika Araçları Nelerdir?

Mali disiplin, ekonomi politikalarına uygun olarak kamu harcama, vergi ve borçlanma politika araçlarının kullanılması suretiyle  hedeflenen ölçülü bir bütçe açığını yakalanması olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda uygulanan politikalara ise mali disiplin politikaları denir. 
Mali disiplin politikaları, kamu harcama politikaları, gelir politikaları ile borç yönetim politikaları veya her üçünün karması şeklinde gerçekleşebilir.

CFO Ne Demek? Ne İş Yapar?

CFO ne demektir? Ne İş Yapar?
CFO, bir şirketteki finans sürecini en üst düzeyde temsil eden, bu alandan sorumlu baş yöneticidir.

CFO ingilizce “Chief Financial Officer” kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır. CFO Türkçeye kısaca “Finans Grubu Başkanı” ya da “Finansal İşler Müdürü” olarak çevrilebilir.  CFO’lar çalıştıkları firma içerisinde finansal işlerden sorumlu en yetkili kişilerdir.

3 F Krizleri Nedir?

3 F Krizi Nedir? 3 F krizleri gıda, petrol ve finans (food, fuel and finance) kelimelerinin başındaki “F” harfinden esinlenerek yapılan bir tanımlamadır. Gıda “food” krizi, artan gıda talebine karşılık gıda arzının […]

Dayanışma Vergisi Nedir?

Dayanışma vergisi yoluyla, hem zengin kesimden alınan vergilerle savaşın yol açtığı yıkımın yaraları sarılmaya çalışılmış, hem de savaş döneminde önemli kazanç elde eden kesimden bu kazancın bir kısmı alınarak kamu yararı için kullanılması amaçlanmıştır. Dayanışma vergisi bu haliyle hem servet vergisi, hem servet kazançları vergisi unsurlarını bünyesinde barındırmaktadır. 

Vergileme Zihniyeti Kavramı

Vergileme zihniyeti, vergiyi koyan makamın sahip olduğu ideoloji, iktisadi ahlak ve örf ile benimsediği iktisadi ve siyasi örgütlenme bileşkesinin etkisi ile oluşmuş ve devleti yönetenlerin önemli çoğunluğunda içgüdüsel hale gelmiş vergilemeye dönük temel anlayışlardır.