Kategori: KAVRAMLAR

Enflasyon ve Fiyat İstikrarı Kavramları

Enflasyon, bir ekonomideki mal ve hizmetlerin fiyatlarında gözlenen sürekli ve genel kapsamlı artışı ifade eder. Fiyat istikrarı ise para politikasının uzun dönemli temel amaçları olan büyüme ve istihdama yönelik, ekonomik birimlerin karar alma […]

PARA ARZI NEDİR? M0, M1, M2, M3 PARA ARZI KAVRAMLARI NEYİ İFADE EDER?

Para Arzı Nedir? Bir ekonomide bir dönemde piyasada bulunan para stoku para arzını oluşturur ve “M” harfiyle sembolize edilir. MO, M1, M2, M3 Nedir? Kapsamına Hangi Parasal Varlıklar Girer? Para arzı M0, […]

FİYAT ve DEĞER KAVRAMLARI

Fiyat ve değer kavramları çoğu kez aynı şeyi ifade eden kavramlar olarak kullanılır. Gerçekten fiyat ve değer nedir? Fiyat ve değer aynı şey midir? Fiyat ve değerin birbirinden farkları nelerdir? DEĞER KAVRAMI […]

Basit Faiz Oranı Nedir?

Basit Faiz Oranı (Simple Interest Rate): Bir yatırımın, yatırım dönemi süresince sadece anaparasının kazandığı faiz oranıdır. Basit faiz uygulamasında, yatırımcının belirlediği vade içerisinde para sadece bir defa faizlendirilmektedir. Vade sonunda da ana […]

Banknot (Banknote) Nedir?

Banknot (Banknote) : Taşıyana, üzerinde yazan miktarın ödenmesinin, çıkaran kuruluş tarafından garanti edildiği faiz taşımayan kıymetlerdir. Yasal ödeme aracıdır. TCMB, Türk lirası banknot basmaya yetkili tek kurumdur. 100 lük banknot dendiğinde TL […]

Arbitraj (Arbitrage) Nedir?

Arbitraj (Arbitrage): Herhangi bir menkul kıymetin, dövizin veya malın eşanlı olarak bir piyasadan alınıp diğer bir piyasada satılarak (kıymetler birbiri ile değiştirilerek) kâr edilmesi işlemidir. Arbitraj işlemleri piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarının azalmasına […]

AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku Nedir?

Avrupa Birliği (AB) Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (EU-Defined General Government Debt Stock) : Belirli bir tarih itibarıyla, Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sistemi (ESA 95) metodolojisi ile hesaplanan, “genel yönetim” (merkezi yönetim, […]