Kategori: KAVRAMLAR

Vergi Psikolojisi

Vergi psikolojisi, vergi olgusuna bireysel yaklaşımı, tepkileri; verginin birey tutum ve davranışları üzerindeki etkisini inceleyen bir alandır. “Kamu maliyesi alt disiplinleri içerisinde bugüne değin belki de en az gelişme gösteren alanlarından birisi […]

Parasal Genişleme Nedir?

Parasal Genişleme: Merkez bankalarının ticari bankalar veya diğer özel kurumlardan finansal varlık satın almak yoluyla para arzını artırması anlamına gelen, geleneksel olmayan bir para politikası yaklaşımıdır. Küresel finansal kriz sonrasında ABD Merkez […]

Enflasyon Hedeflemesi Nedir?

Enflasyon Hedeflemesi: Merkez bankalarının genellikle hükûmetlerle birlikte, para politikası amacı olarak belirli birenflasyon rakamını hedeflemeleridir. Bu tür bir uygulamada, hedeflenen enflasyonun, beklentileri etkileyebildiği ölçüde, nominal çıpa görevini üstlenmesi öngörülür. Diğer politikalardan farkı, […]

Fiyat İstikrarı Nedir?

Fiyat istikrarı, kişilerin, kurum ve kuruluşların yatırım, tüketim ve tasarrufa ilişkin kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük bir enflasyon oranını ifade etmektedir. Başka bir ifade ile fiyat istikrarı; ekonomik kararlarda dikkate […]

VERGİNİN FONKSİYONLARI

Verginin en temel fonksiyonu, kamu giderlerini karşılamaktır. Verginin bu fonksiyonu, verginin mali (fiskal) fonksiyonu veya verginin geleneksel fonksiyonu olarak da isimlendirilir. Ancak toplumsal ve ekonomik yapının gelişmesi ile birlikte verginin tek fonksiyonu mali […]