Kategori: KİTAPLIĞIM

Kitap Özeti: TERÖRİZM: Terör, Terörizm ve Küresel Terörle Mücadelede Ulusal ve Bölgesel Deneyimler

Kitap, terör ve terörizm ayrımı üzerinde durarak iki kavram arasındaki farklılığa dikkat çekerek başlamaktadır. Daha sonrasında terörizmin değişik dalgalar halinde gelişiminden bahsedilerek bir tarihsel perspektif verilmekte; aynı zamanda terörizmin küresel nitelik kazanması hususu öne çıkarılmaktadır. Daha sonra küresel bir nitelik kazanan terörizmle mücadele konusunda Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere ve İspanya deneyimleri üzerinde durulmaktadır. Türkiye örneğinde ize Hizbullah terör örgütü ile mücadele ve bu konudaki başarılı uygulama işlenmektedir.

Kitap Özeti: Çoğul İspanya- Anayasal Sistemi ve Ayrılıkçı Terörle Mücadele Modeli

Kitap İspanya’nın karşı karşıya bulunduğu ayrılıkçı akımlar, bunların terör yoluna başvurması, 1978 yılında ayrılıkçı akımlar ve terör de dikkate alınarak çoğul bir anlayışla hazırlanan anayasa ve sonrasında terörle mücadelenin geçirdiği aşamaları ayrıntıları ile incelemektedir. Çalışmanın özgünlüğü, İspanya’nın terörle mücadelesinin, terörün kökenlerine, gelişimine bunla mücadelede kullanılan polisiye ve demokratik nitelikli modellere yer vermesinin yanında yeri geldikçe Türkiye açısından İspanya örneği ile ilgili göndermeler yapmasından kaynaklanmaktadır. Yazarın Fransa ve İspanya’da uzun yıllar görev yapmasının İspanya Anayasal sistemi ve terörle mücadele konularını daha ayrıntılı bir şekilde incelemesine yardımcı bir unsur olduğu değerlendirilmektedir.

Kitap Özeti: Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması

Huntington Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemi anlamaya ve mümkün olursa öngörmeye yarayacak temel pradigmalar üzerinde durarak konuya başlangıç yapmaktadır. Bazı teorisyenler Soğuk Savaş sonrasında uluslar için liberal demokrasi ve batı değerlerinin tek ideolojik alternatif olarak kaldığını ileri sürmektedirler. Özellikle Francis Fukuyama bu tek ideolojinin kalması nedeniyle tarihin sonunun geldiği duygusuna kapılmıştır. Oysa Huntington kitabında ideoloji çağının sonu gelmiş olmasına rağmen dünya, kültürel çatışmalarla karakterize edilen bir duruma dönüşmüştür. Yazarın temel tezi gelecekteki çatışmaların temelini kültürel ve dini öğeler oluşturacaktır. Çatışma ise medeniyetler arasında gerçekleşecektir.

Kitap Özeti: Demokrasi Üzerine

Orijinal ismi “On Democracy” olan eser “Demokrasi Üzerine” ismi ile Türkçe’ye çevrilmiştir.

Kitap genel olarak demokrasinin ortaya çıkışı, demokrasinin ne olduğu, neden demokrasinin arzulandığı, günümüz dünyasında mevcut demokrasi ve bunun temel kurumları, çeşitleri, hangi koşulların demokrasiye elverişli olduğu konularını işlemekte, okuyucuya demokrasi ile ilgili kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır.

Kitap Özeti: ON SECURITY (GÜVENLİK ÜZERİNE)

Kitabın Adı                : On Security Editör                        : Ronnie D. Lipschutz Yayım Tarihi            : 1995 Yayım Yeri                : New York Yayınevi                     : Colombia University Press Özeti Yapan […]

Kitap Özeti: THE HISTORY OF TERRORISM

Kitabın Adı                :  The History of Terrorism Editörler                    : Gerard CHALIAND ve Arnaud BLIN İngilizceye Tercüme: Edward SCHNEIDER, Kathryn PULVER ve Jesse BROWNER Yayım Tarihi            : 2007 Yayım Yeri    […]

Kitap Özeti: COUNTERING TERRORISM

Kitabın Adı                :  Countering Terrorism Yazarı                        : Michael CHANDLER ve Rohan GUNARATNA Yayım Tarihi            : 2007 Yayım Yeri                : Londra Yayınevi                     : Reaktion Books Özeti Yapan […]

MÜFETTİŞLER MÜFETTİŞİ

Hafta sonları fırsat buldukça kitaplığımı karıştırırım. Eski dostlarla hasbıhal etmek gibi bir şeydir bu. Nisan ayının güneşli, toprak ve çiçek kokan havasının tüm davetkârlığı da beni bu hasbıhalden alıkoyamadı. Kitaplıkta Orhan Kemal’in […]