Kategori: kkdf

Özelge: Ödemesi Geciken Yurt Dışı Kredi Kartı Harcamalarında KKDF Uygulaması

Bilindiği üzere kredi kartı ödemelerinin gecikmesi durumunda bankaca geciken tutar için faiz tahakkuk ettirilir ve bu faiz üzerinden %5 BSMV ve %15 KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) kesintisi yapılır. Bu durum kredi kartı ile yapılan yurt dışı alışverişlerin gecikmesi nedeniyle döviz üzerinden veya dövize endeksli olarak yapılan faiz hesaplamaları için de geçerli. aşağıdaki özelge konuya ilişkin.