Kategori: KURUMLAR VERGİSİ

Özelge: Yurt dışı aracılık hizmetlerinin KDV ve stopaja tabi olup olmadığı hk.

İngiltere’deki şirkete vermiş olduğunuz müşteri bulma ve aracılık hizmeti Türkiye’de yapılmayan bir işlem olup Türkiye’de de faydalanılmadığından KDV’nin konusuna girmeyen bu işlem için İngiltere’deki şirkete düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacağı gibi, bu hizmetlere yönelik yurt dışında mukim diğer şirketler tarafından yurtdışında gerçekleştirilen hizmetler nedeniyle Şirketinize düzenlenecek faturalar için de KDV tevkifatı söz konusu olmayacaktır.

Özelge: Şirket Kuruluşu Öncesinde Şahıs Tarafından Ödenen Kiralar Şirket Kurulduğunda Gider Olarak Dikkate Alınır mı?

Buna göre, 01.11.2009-01.11.2010 tarihleri arasında şirket ortağınız tarafından kiralanan işyeri nedeniyle, şirkletinizin kurulup kira sözleşmesine taraf olduğu tarihten sonraki döneme isabet eden (08.02.2010-01.10.2010 tarihleri arasında) kira ödemelerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca,bu döneme isabet eden kira ödemleri üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5/a) bendi uyarınca tevkifat yapılması gerekecektir. Ancak, söz konusu kira sözleşmesinin şirketinizce devralınmasından önceki dönemlere isabet eden kira ödemelerinin gider olarak indirilebilmesi mümkün bulunmamaktadır.