Kategori: KURUMLAR VERGİSİ

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU

Bu yazıda Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu konusu işlenmiştir. Yıllık transfer fiyatlandırma raporunu hangi mükellefler düzenlemek zorundadır? Raporun formatı nasıldır? Raporda hangi bilgiler bulunmalıdır? sorularına cevap vereceğiz. Yıllık transfer fiyatlandırması raporu, ilişkili kişilerle […]

Kurumlar Vergisi Oranı

Cari yılda geçerli kurumlar vergisi oranı kaçtır? sorusuna aşağıda cevap verdik. Kurumlar vergisi ve geçici kurumlar vergisi oranları Kurumlar Vergisi Kanununun 32. maddesinde düzenlenmiştir. Kurumlar Vergisi Kanununun 32. maddesine göre; kurumlar vergisi, […]

Özelge: Kısmi Bölünme Şartları Hakkında

Kısmi bölünmede işletme bütünlüğü şartlarının karşılanıp karşılanmadığına ilişkin olarak verilmiş olan Özelge aşağıda sunulmuştur. Kısmi bölünmede işletme bütünlüğünün korunması gerektiği hususu özelgenin özünü oluşturmaktadır. T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIŞANLIURFA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIVergi ve Anlaşmalar […]

Kısmi Bölünme ve Taşınmazlar

Kurumlar Vergisi Kanunun 19. maddesi uyarınca gerçekleştirilen kısmi bölünme işlemlerinde kurumlar vergisi doğmamaktadır. Bu nedenle, yapılacak kısmi bölünme işlemlerinde anılan maddede yer alan şartlara uyum sağlanması gerekir. Bu şartlardan en önemlisi ise […]