Kategori: KURUMLAR VERGİSİ

Özelge: Kısmi Bölünme Şartları Hakkında

Kısmi bölünmede işletme bütünlüğü şartlarının karşılanıp karşılanmadığına ilişkin olarak verilmiş olan Özelge aşağıda sunulmuştur. Kısmi bölünmede işletme bütünlüğünün korunması gerektiği hususu özelgenin özünü oluşturmaktadır. T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIŞANLIURFA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIVergi ve Anlaşmalar […]

Özelge: Kısmi bölünme sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 97895701-155[1-2014/128]-2311 30/09/2014 Konu : Kısmi bölünme sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk. İlgi’de kayıtlı özelge […]

Kısmi Bölünme ve Taşınmazlar

Kurumlar Vergisi Kanunun 19. maddesi uyarınca gerçekleştirilen kısmi bölünme işlemlerinde kurumlar vergisi doğmamaktadır. Bu nedenle, yapılacak kısmi bölünme işlemlerinde anılan maddede yer alan şartlara uyum sağlanması gerekir. Bu şartlardan en önemlisi ise […]

Şirket aktifinde iki yıldan uzun süre kalan taşınmazın kat karşılığı devrinde Kurumlar ve KDV İstisnası

T.C.NİĞDE VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 43626428-130-E.24527 10.11.2020 Konu : Şirket aktifinde iki yıldan uzun süre kalan taşınmazın kat karşılığı devri İlgi : a) 03/02/2020 tarihli ve … sayılı özelge talep […]

Emisyon primi tutarları nakdi sermaye artışında dikkate alınabilir mi?

Gelir İdaresi Başkanlığından görüş talep eden şirket, şirketin özkaynak yapısını güçlendirmek için emisyon primli olarak nakden sermaye artışı yaptığı belirtilerek, nakdi sermaye artışı kapsamında indirime konu edilecek tutarın hesaplamasında, emisyon primi tutarının […]

ÜLKELERİN KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI (EKİM 2022)

Kurumlar vergisi oranı hangi ülkede kaçtır? Ülkelerin kurumlar vergisi oranları nasıl değişmektedir? En düşük ve en yüksek kurumlar vergisi oranları hangi ülkelerdedir? türü sorulara yanıtlarımız aşağıdaki tablomuzda yer almaktadır. Tablo: Ülkelerin Kurumlar […]

Çalışanlara Verilen İş Kıyafeti Ne Şekilde Giderleştirilir?

İşveren tarafından çalışanlara verilen iş kıyafetlerinin ne şekilde giderleştirileceği, bunlar üzerinden amortisman ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin olarak Vergi İdaresi tarafından verilen görüş aşağıdaki gibidir. İdare; çalışanlara işin gereği ve demirbaş olarak verilen ayrıca, […]