Kategori: KURUMLAR VERGİSİ

Özelge: Şirket Ortağı için yapılan SGK primlerinin ve ücret ödemelerinin kurumlar vergisi matrahının tespitinde İndirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.

T.C.YALOVA VALİLİĞİDefterdarlık Gelir Müdürlüğü  Sayı : B.07.4.DEF.0.77.10.00-K.V 2010/1-14 22/12/2011 Konu : Şirket Ortağı için yapılan SGK primlerinin ve ücret ödemelerinin kurumlar vergisi matrahının tespitinde İndirim konusu yapılıp yapılamayacağı   İlgide kayıtlı dilekçenizde, […]

Özelge: Bankadan kullanılan kredilerin tamamının veya bir kısmının aynı şartlarla grup şirketine kullandırılması durumunda KDV ve kurumlar vergisi uygulaması hk.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Sayı : B.07.1.GİB.0.06.49-010.01-16 23/08/2011 Konu : Bankadan kullanılan kredilerin tamamını veya bir kısmını aynı şartlarla grup şirketine kullandırılması hk. İlgide kayıtlı dilekçenizde, Kütahya Defterdarlığı, ……….. Vergi […]

Fiilen çalışan şirket ortağına ücret ödenmemesi durumunda ücret stopajı ödenip ödenmeyeceği

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜSayı : 31435689-120[61-2015/603]-89858 29/11/2016Konu : Fiilen çalışan şirket ortağına ücret ödenmemesi durumunda ücret stopajı ödenip ödenmeyeceği İlgide kayıtlı özelge talep formunda; ana faaliyet […]

Özelge: Yatırımdan vazgeçilmesi nedeniyle yapılmakta olan yatırımlar hesabında bulunan tutarın gider hesaplarına alınıp alınmayacağı hk.

Sayı : 96620903-125-114063 15.11.2018 Konu : Yatırımdan vazgeçilmesi nedeniyle yapılmakta olan yatırımlar hesabında bulunan tutarın gider hesaplarına alınıp alınmayacağı. İlgi : 03/02/2017 tarihli yazınız. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketiniz tarafından … […]