Kategori: KURUMLAR VERGİSİ

Özelge: Hazine tarafından karşılanan sigorta primi işveren desteğinin kurum kazancının tespitinde gelir ve gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hk.

T.C.  HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 27575268-105[2020-948]-E.364352 28.12.2020 Konu : Hazine tarafından karşılanan sigorta primi işveren desteğinin kurum kazancının tespitinde gelir ve […]

Özelge: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında alınan hibe desteğinin makine ve teçhizat alımında kullanılması halinde, desteğin maliyetle mi ilişkilendirileceği, yoksa hasılat olarak mı dikkate alınacağı hk.

T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı: 47423198-105[262-2018/2]-E.27493 Tarih: 23.11.2018 Konu: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında alınan hibe desteğinin makine ve teçhizat alımında kullanılması halinde, desteğin maliyetle mi ilişkilendirileceği, yoksa hasılat […]

Kurumlar Vergisinde Beyan Esası

Kurumlar Vergisinde Beyan Esası Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: Beyan esasıMadde 14 (1) Kurumlar vergisi, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur. Beyanname, ilgili bulunduğu hesap döneminin […]