Kategori: TEŞKİLAT ŞEMALARI

KAMU GÖZETİMİ KURUMU TEŞKİLAT ŞEMASI

2011 yılı sonlarında, dünyadaki örnekleri de dikkate alınarak, 660 sayılı KHK ile finansal raporlama ve bağımsız denetim alanında düzenleyici ve denetleyici kuruluş olarak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kurulmuştur. Aşağıda Kamu Gözetimi Kurumunun güncel teşkilat şemasına yer verilmiştir.