Kategori: mahalli idareler

Türleri İtibariyle Belediye Sayıları 2019

Türleri itibariyle belediye sayıları aşağıda gösterilmiştir. Buna göre 2019 yılı itibariyle; Büyükşehir Belediyesi, İlçe belediyesi, İl Belediyesi, Belde Belediyesi sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Belediyeler, nüfus büyüklüklerine ve il, ilçe ve belde belediyesi […]

Güncel Büyükşehir Belediyeleri Listesi

Büyükşehir belediyeleri listesi. Mayıs 2020 itibariyle büyükşehirler aşağıdaki gibidir: İL Büyükşehir Adana  Adana Büyükşehir Belediyesi Ankara  Ankara Büyükşehir Belediyesi Antalya  Antalya Büyükşehir Belediyesi Aydın  Aydın Büyükşehir Belediyesi Balıkesir  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bursa […]

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslar

19 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27526 BAKANLAR KURULU KARARI              Karar Sayısı : 2010/238              Ekli “Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri […]

İl Özel İdaresi

İl özel idaresi tanımı: İl özel idaresi: İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. İl […]

MAHALLİ İDARELERE İLK DEFA ATANACAKLARA DAİR SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından: MAHALLİ İDARELERE İLK DEFA ATANACAKLARA DAİR SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; il özel […]

Belediyeler Profesyonel Spor Kulübüne Yardım Yapabilir mi?

SAYIŞTAY TEMYİZ KURULU KARARI Kamu İdaresi Türü : Belediyeler ve Bağlı İdareler Yılı: 2016 Dairesi:  6 Dosya No: 44378 Tutanak No: 46184 Tutanak Tarihi: 24.4.2019 Kararın Konusu: Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar Konu: […]

Mahalli İdare Birlikleri ve Türleri

Mahallî idare birliği; birden fazla mahallî idarenin (il özel idaresi, belediye ve köy), yürütmekle görevli oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişiliğine haiz ve kendilerine özgü bütçeleri […]