Kategori: mahalli idareler

Güncel Büyükşehir Belediyeleri Listesi

Büyükşehir belediyeleri listesi. Mayıs 2020 itibariyle büyükşehirler aşağıdaki gibidir: İL Büyükşehir Adana  Adana Büyükşehir Belediyesi Ankara  Ankara Büyükşehir Belediyesi Antalya  Antalya Büyükşehir Belediyesi Aydın  Aydın Büyükşehir Belediyesi Balıkesir  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bursa […]

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslar

19 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27526 BAKANLAR KURULU KARARI              Karar Sayısı : 2010/238              Ekli “Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri […]

İl Özel İdaresi

İl özel idaresi tanımı: İl özel idaresi: İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. İl […]

Mahalli İdare Birlikleri ve Türleri

Mahallî idare birliği; birden fazla mahallî idarenin (il özel idaresi, belediye ve köy), yürütmekle görevli oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişiliğine haiz ve kendilerine özgü bütçeleri […]