Kategori: MEDENİ HUKUK

Hak Ehliyeti Fiil Ehliyeti

Hak ehliyeti fiil ehliyeti kavramları Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanununun “Kişiler Hukuku” başlıklı Birinci Kitabının Gerçek Kişiler başlıklı Birinci Kısmının “KİŞİLİK” başlıklı birinci bölümünde düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanununda gerçek kişiler […]

Medeni Hukukta Tüzel Kişilik

Türk Medeni Kanununda Tüzel Kişiliğe ilişkin genel hükümler aşağıdaki gibidir: Tüzel Kişilik Madde 47- Başlıbaşına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları, kendileri […]

Medeni Hukukta Hak Ehliyeti

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 8 inci maddesinde “Hak ehliyeti” düzenlenmiştir. Maddeye göre “Her insanın hak ehliyeti vardır. Buna göre bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler.” […]

Medeni Hukukta İspat Kuralları

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun “İspat Yükü” başlıklı 6 ncı maddesine göre, “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.” TMK’nın 7 inci maddesinde ise “Resmi […]