Kategori: MERKEZ BANKASI

TC MERKEZ BANKASININ TARİHÇESİ

Osmanlı Döneminde Merkez Bankası Osmanlı Devletinin klasik örgütlenme düzeninde Para miktarının ayarlanması Kredi hacminin düzenlenmesi Altın ve döviz rezervlerinin yönetimi İç ve dış ödemelerin gerçekleştirilmesi gibi ekonomik faaliyetler; hazine, darphane, sarraflar, vakıflar, […]

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu

TC Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanının (Guvernör) başkanlığı altında, Başkan (Guvernör) Yardımcıları, Banka Meclisince üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın (Guvernör) önerisi üzerine müşterek kararla atanacak bir üyeden oluşur. Hazine […]