Kategori: MEVZUAT

EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİNİ DE İÇEREN TORBA KANUN TEKLİFİ MECLİSTE: TAM METNİ AŞAĞIDA

Devlet memurlarının ek göstergelerine ilişkin düzenleme getiren, en düşük emekli maaşını yeniden belirleyen, Vergi Usul Kanunu ve diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik öngören “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve […]

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ 2022-1

Resmî Gazete Sayı : 31712 Tarih: 07.01.2022 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığından: KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022-1) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, merkezi yönetim […]

7338 Sayılı VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

26 Ekim 2021 SALI Resmî Gazete Sayı : 31640 VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7338 Kabul Tarihi: 14/10/2021 MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 […]

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7316 SAYILI KANUN

22 Nisan 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31462 KANUN AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN MADDE 1 – 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme […]

Vergi Usul Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Tam Metni

16 Nisan 2021 tarihinde TBMM’ye AK Parti Grubu tarafından sunulan Kanun Teklifinin tam metni aşağıda sunulmuştur.

2021 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

31 Aralık 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31351 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: 2021 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi […]

2021 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

26 Aralık 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31346 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: 2021 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik […]