Kategori: MEVZUAT

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2019 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’nin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2019 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler (%15) ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir:

7162 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN TAM METNİ, GENEL GEREKÇE VE MADDE GEREKÇELERİ

18.01.2019 tarih ve 7162 sayılı  sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Mini torba yasa olarak adlandırılan Kanunun tam metni aşağıda sunulmuştur. Ayrıca Kanunun genel gerekçeleri ile madde gerekçelerine de pdf formatı için 7161 sayılı kanun genel gerekçesi ve madde gerekçeleri için TIKLAYINIZ. 

KAMU İHALE KANUNDA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER 2019 TEBLİĞİ YAYIMLANDI

25.01.2019 tarih ve 30666 sayılı Resmi Gazete’de 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yer alan parasal limitler ve eşik değerlere ilişkin tutarlar yayımlandı. Konuya ilişkin Kamu İhale Tebliği ile (Tebliğ No:2019/1) ile aşağıda sunulmuştur. Söz konusu değerlerin uygulama dönemi ekteki dokümanda ayrıntılı olarak yer almaktadır. 

2019 YILI PARASAL SINIRLAR VE ORANLARA İLİŞKİN MUHASEBAT VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 62)

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 62) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak olan parasal sınırları, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatlarını belirlemektir.

7161 SAYILI VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN TAM METNİ

18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 17.01.2019 tarih ve 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun tam metni ile genel ve madde gerekçeleri aşağıda sunulmuştur:
7161 SAYILI VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN