Kategori: MEVZUAT

MALİ İSTATİSTİK YÖNETMELİĞİ

24 Şubat 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30342 Maliye Bakanlığından: MALİ İSTATİSTİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, genel yönetim sektörü ve bu […]

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2019 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’nin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2019 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler (%15) ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir:

7162 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN TAM METNİ, GENEL GEREKÇE VE MADDE GEREKÇELERİ

18.01.2019 tarih ve 7162 sayılı  sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Mini torba yasa olarak adlandırılan Kanunun tam metni aşağıda sunulmuştur. Ayrıca Kanunun genel gerekçeleri ile madde gerekçelerine de pdf formatı için 7161 sayılı kanun genel gerekçesi ve madde gerekçeleri için TIKLAYINIZ.