Kategori: MEVZUAT

MALİYE BAKANLIĞI UYGULAMA İÇ GENELGESİ 2018/3: İŞE BAŞLAMA, İŞİ BIRAKMA VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER VE YOKLAMA SÜRELERİ HK.

Mükellef mağduriyetini ve zaman kaybını önlemek amacıyla; mükelleflerin yapacakları işe başlama, işi bırakma ve değişiklik bildirimleri üzerine yapılması gereken işlemler ve yoklama süreleri ile ilgili olarak aşağıda yer alan değişiklikler yapılmıştır.

7104 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLAR İLE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN TAM METNİ

Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen 7104 sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLAR İLE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 06 Nisan 2018 tarih ve 30383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 7104 sayılı Torba Yasanın tam metni aşağıda sunulmuştur.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 7103 sayılı Kanun Tam Metin

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 7103 sayılı Kanun 27.03.2018 tarih ve 30373 sayılı Resmi Gazete (2. Mükerrer) yayımlanmıştır. Kanun, 6183 sayılı Kanundan Gelir Vergisi, Vergi Usul ve Özel Tüketim Vergisine kadar pek çok Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapıyor. 

VERGİ KİMLİK NUMARASI BİLDİRİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN TEBLİĞ TASLAĞI KAMUOYU İLE PAYLAŞILDI.

Bilindiği üzere vergi kimlik numarası bildirim yükümlülüğüne ilişkin olarak 4358 sayılı VERGİ KİMLİK NUMARASI KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI HAKKINDA KANUN ve buna ilişkin Tebliğler bulunmaktadır. 

Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliğinde (Sıra No: 2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5) Taslağı Hazırladı ve bunu kamuoyu ile paylaştı. Tebliğ taslağı ile; 

5326 Sayılı KABAHATLER KANUNU

  KABAHATLER KANUNU Kanun Numarası              : 5326 Kabul Tarihi                       : 30/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur          : Tertip : 5  Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel […]

2018 Yılında da Geçerli Olacak Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları

3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanmayı gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları Muhasebat Genel Tebliğleri ile ilan edilmektedir. 

Kamu Mali Yönetimi kapsamında parasal sınırların belirlendiği Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) 13.01.2018 tarih ve 30300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ ekindeki tabloya göre 2018 yılında da geçerli olacak kanuni faiz oranı ve temerrüt faiz oranı aşağıdaki tabloda sunulmuştur: