Kategori: MİRAS HUKUKU

Mirasın Taksimi Durumunda Tapu Harcı Var mı?

MİRASIN TAKSİMİ, malikin vefatı ile mirasçılarına iştirak halinde mülkiyet olarak intikal eden mirasın, mirasçılar arasında müşterek mülkiyete geçmeden müstakil mülkiyete geçmelerini sağlayan paylaşım işlemidir. Mirasın taksiminde tapu harcı söz konusu mudur? TAPU […]

Mirasın Reddi Nedir? Miras Nasıl Reddedilir?

Miras hukukunda külli halefiyet ilkesi geçerlidir. Bu ilke gereği mirasçı terekedeki tüm hak ve alacaklar ile birlikte borçlara da mirasçı olur. Yine miras hukukuna göre, yasal ve atanmış mirasçılar miras bırakanın ölümüyle […]