Kategori: MTV

Elektrik Motorlu Taşıtlar (Otomobil, Motosiklet ve Diğerleri) İçin MTV Yolda.

02 Şubat 2018 ‘de meclise sevk edilen “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” (yeni torba yasa) ile yapılması öngörülen değişiklikler çerçevesinde MTV Kanununa “Motor Gücü” tanımı da eklenmek suretiyle elektrikli motorla çalışan araçların da MTV kapsamına alınması söz konusu

1 OCAK 2018’DEN ÖNCE VE SONRA KAYIT VE TESCİL ETTİRİLEN OTOMOBİLLERİN MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV)

7061 sayılı Kanunla otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin motorlu taşıtlar vergisi (MTV) rejimi önemli ölçüde değişmiştir. Bu değişikliğin özü şudur: 01 Ocak 2018 öncesi tescil edilen söz konusu taşıtlar eski mtv sistemine göre vergilendirilecektir.  Dolayısıyla eski model araçlar nispeten daha cazip bir vergileme rejimine tabi olacaktır.

01.01.2018 tarihinden itibaren tescil edilen araçlar ise yeni rejime tabi olacaktır. Aşağıda iki mtv vergileme rejimi ana hatları ve ilgili listelerle birlikte sunulmuştur. 

2018 Yılında minibüs, panel van, otobüs, kamyon ve kamyonetler için ne kadar motorlu taşıtlar vergisi (mtv) ödenecek?

Minibüs, panel van, motorlu karavanlar, otobüs ve benzerleri, kamyonet, kamyon çekici ve benzerleri için 2018 yılında geçerli motorlu taşıtlar vergisi tutarları aşağıda yer almaktadır. Motorlu taşıtlar vergisi OCAK ve TEMMUZ aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir. Temmuz taksitinin daha önce ödenmesin mümkündür. Ancak erken ödeme nedeniyle herhangi bir indirim söz konusu değildir. 
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ II SAYILI TARİFE

Sahte kimlik belgesine istinaden düzenlenen noter satış senedinin mahkeme kararıyla iptalg neticesinde taşıtın sahibine geri verilmesi durumunda Motorlu Taşıtlar Vergisi

Sahte belgeler kullanılarak satış yapıldığı hususunuı Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne, Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmiş olmanıza rağmen … Vergi Dairesi Müdürlüğünce adınıza motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk ettirildiği,

– … İdare Mahkemesinin … tarih ve … sayılı kararıyla sahte belge kullanılarak satılan taşıtın trafik tescil kaydının iptal edilmesi ve bir ay içerisinde ilgili trafik tescil şube müdürlüğünce adınıza kayıt ve tescilin yapılması gerektiğinin tarafınıza tebliğ edildiği,