Kategori: MTV

1 OCAK 2018’DEN ÖNCE VE SONRA KAYIT VE TESCİL ETTİRİLEN OTOMOBİLLERİN MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV)

7061 sayılı Kanunla otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin motorlu taşıtlar vergisi (MTV) rejimi önemli ölçüde değişmiştir. Bu değişikliğin özü şudur: 01 Ocak 2018 öncesi tescil edilen söz konusu taşıtlar eski mtv sistemine göre vergilendirilecektir.  Dolayısıyla eski model araçlar nispeten daha cazip bir vergileme rejimine tabi olacaktır.

01.01.2018 tarihinden itibaren tescil edilen araçlar ise yeni rejime tabi olacaktır. Aşağıda iki mtv vergileme rejimi ana hatları ve ilgili listelerle birlikte sunulmuştur. 

2018 Yılında minibüs, panel van, otobüs, kamyon ve kamyonetler için ne kadar motorlu taşıtlar vergisi (mtv) ödenecek?

Minibüs, panel van, motorlu karavanlar, otobüs ve benzerleri, kamyonet, kamyon çekici ve benzerleri için 2018 yılında geçerli motorlu taşıtlar vergisi tutarları aşağıda yer almaktadır. Motorlu taşıtlar vergisi OCAK ve TEMMUZ aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir. Temmuz taksitinin daha önce ödenmesin mümkündür. Ancak erken ödeme nedeniyle herhangi bir indirim söz konusu değildir. 
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ II SAYILI TARİFE