Kategori: MUHASEBE AKADEMİ

Muhasebe Politikaları Nedir?

Muhasebe politikaları, finansal tabloların hazırlanması ve sunulmasında işletmeler tarafından kullanılan belirli ilkeler, esaslar, gelenekler, kurallar ve uygulamaları ifade etmektedir. Finansal tablo kalemlerinin ölçüm ve sınıflandırma esasları, amortisman yöntemleri ve stokların maliyet hesaplama yöntemleri muhasebe […]

110 HİSSE SENETLERİ HESABI, İŞLEYİŞİ, ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

110 Hisse senetleri hesabı Tekdüzen Hesap Planında 11 Menkul Kıymetler grubu altında yer alır. 110 hisse senetleri hesabı; işletmelerin geçici olarak elde tutmak amacıyla aldığı hisse senetlerini izlediği hesaptır. Hisse senetleri alındığı zaman 110 Hisse Senetleri Hesabının borcuna kaydedilir. Hisse senetleri satıldığı zaman hesabın alacağına kayıt işlemi yapılır.

FAVÖK NEDİR?

FAVÖK NEDİR?
FAVÖK, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar” cümlesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. İngilizce karşılığı da EBITDA’dır. EBITDA’nın açılımı: Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization. Faaliyet kârına amortismanın ilave edilmesiyle FAVÖK rakamına ulaşılmaktadır. 

FAVÖK = Faaliyet Kârı + Amortisman