Kategori: MUHASEBE AKADEMİ

110 HİSSE SENETLERİ HESABI, İŞLEYİŞİ, ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

110 Hisse senetleri hesabı Tekdüzen Hesap Planında 11 Menkul Kıymetler grubu altında yer alır. 110 hisse senetleri hesabı; işletmelerin geçici olarak elde tutmak amacıyla aldığı hisse senetlerini izlediği hesaptır. Hisse senetleri alındığı zaman 110 Hisse Senetleri Hesabının borcuna kaydedilir. Hisse senetleri satıldığı zaman hesabın alacağına kayıt işlemi yapılır.

FAVÖK NEDİR?

FAVÖK NEDİR?
FAVÖK, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar” cümlesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. İngilizce karşılığı da EBITDA’dır. EBITDA’nın açılımı: Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization. Faaliyet kârına amortismanın ilave edilmesiyle FAVÖK rakamına ulaşılmaktadır. 

FAVÖK = Faaliyet Kârı + Amortisman

ORTAKLAR CARİ HESABI

Ortaklar Cari Hesabı; ortakların ticari işlemler dışında işletmeden alacak ve borçlarının izlendiği hesaplardır. Tek Düzen Hesap Planında dört adet Ortaklar cari hesabı bulunmaktadır.

1. 131. Ortaklardan Alacaklar Hesabı : Ortakların işletmeye olan kısa vadeli borçlarının izlendiği hesaptır.