Kategori: MUHASEBE AKADEMİ

61 SATIŞ İNDİRİMLERİ HESAP GRUBU

61. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) Net satış hasılatına ulaşabilmek için brüt satışlardan indirilmesi gereken değerleri kapsar. Satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimler şeklinde bölümlenir. 610. SATIŞTAN İADELER (-) Satılan malların iade edilen bölümünün […]

60 BRÜT SATIŞLAR HESAP GRUBU

60 Brüt satışlar hesap grubu işletmenin dönem içinde yaptığı brüt satışları gösteren hesapları içerir. Brüt satışlar hesap grubunda yer alan hesaplar ve hesap kodları aşağıdaki gibidir: 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 601 YURTDIŞI SATIŞLAR […]

Normal Maliyet Yöntemi Nedir?

Normal maliyet yöntemi dönem içerisinde katlanılan tüm değişken üretim maliyetlerinin doğrudan mamul maliyeti ile ilişkilendirilip, sabit üretim maliyetlerinin ise işletmenin üretim kapasitesinden yararlanma oranınca mamul maliyeti ile ilişkilendirilmesini gerekli kılan bir yöntemdir. (1) Normal […]

Değişken Maliyet Yöntemi Nedir?

Mamul üretim maliyetlerinin tayininde ilk madde malzeme, direkt işçilik giderleri ile genel üretim maliyetleri söz konusu olur. Bunlardan ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik giderleri ürünün miktarı arttıkça artan, azaldıkça azalan […]

Tam Maliyet Yöntemi Nedir?

Mamul üretim maliyetlerinin tayininde ilk madde malzeme, direkt işçilik giderleri ile genel üretim maliyetleri söz konusu olur. Bunlardan ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik giderleri ürünün miktarı arttıkça artan, azaldıkça azalan […]