Kategori: MUHASEBE AKADEMİ

Muhasebede Çift Taraflı Kayıt Yöntemi

Muhasebenin en önemli işlemlerinden biri kayıt tutmadır. Kayıt tutma çift taraflı ve tek taraflı kayıt yöntemlerinden biri ile tutulabilir. Bilanço esasına göre defter tutan işletmeler (I. Sınıf Tacir) çift taraflı kayıt yöntemini […]

Muhasebe Hesaplarının Sınıflandırılması

Muhasebe hesapları farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir: Mali Tablolara göre; Bilanço hesapları: Bakiyeleri bilançoda görülen hesaplardır. Gelir tablosu hesapları: Hesap dönemi içinde çalışan, dönem sonunda kapatılan ve bakiyeleri bilançoda yer […]

Vergi Beyannamelerini İmzalatma Zorunluluğu

GİRİŞ Beyannamelerin imzalatılması zorunluluğu var mı? Hangi mükellefler beyannamelerini meslek mensuplarına imzalattırmak zorundadır? Hangi mükellefler beyannamelerin imzalattırmak zorunda değildir? Beyannameleri meslek mensuplarına imzallattırma zorunluluğuna ilişkin şart ve parasal limitler nelerdir? Bu zorunluluk […]