Kategori: MUHASEBE AKADEMİ

Fevkalade Amortisman Usulü

Vergi Usul Kanununun 317 inci maddesinde fevkalade amortisman düzenlenmiştir. Fevkalade AmortismanMadde 317 Amortismana tabi olup: Yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden; Yeni icatlar dolayısiyle teknik verim […]

Muhasebede Karşılık Nedir?

Muhasebe açısından “Karşılık“: gerçekleşme zamanı veya tutarı belli olmayan yükümlülükleri tanımlamak için kullanılan  bir kavramdır. Örneğin, davalar, verilen garantiler ve benzerleri işletme için zamanı veya tutarı belli olmayan yükümlülüklere neden olabilir. Karşılık […]

Muhasebe Hatası Nedir?

Finansal tabloların gerçeğe uygun şekilde sunulmasının önünde iki büyük engel vardır. Bunlardan birisi muhasebe hataları, diğeri muhasebe veya hesap hilesidir. Muhasebe ve hesap hileleri kasıtlı eylemlerle yapılır ve bu konu LİNKteki yazımızda […]