Kategori: MÜKELLEF HAKLARI

Yargı Süreçlerinde Hedef Süre Düzenlemesi Yapıldı? Düzenleme, Uzayan Vergi Davalarında Mükellefe Herhangi Bir Hak Verir mi?

Giriş Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma, kovuşturma veya yargılamaların tamamlanması için öngörülen hedef sürelerin belirlenmesi ve uygulanmasına dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla, “SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA VEYA YARGILAMA HEDEF SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” […]

MÜKELLEF HAKLARI

MÜKELLEFLEF HAKLARI Genel Mükellef Hakları Mükelleflerin genel kanunlara dayanarak vatandaşlıktan ileri gelen haklarıdır. Bu hakları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz: Özel Haklar (Vergi Kanunlarında Yer Alan Haklar) Mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması sırasında karşılaştıkları özel […]

Vergi İncelemesi Sırasındaki Mükellef Hakları

Vergi İncelemesi Sırasındaki Mükellef Hakları Vergi incelemesi sürecinde mükellefin haklarını şu şekilde sıralayabiliriz: 1. Vergi İnceleme Elemanının Kimliğini Görme Hakkı 2. İnceleme Konusunu ve Kapsamını Öğrenme Hakkı 3. İncelemenin Mükellefin İşyerinde Yapılmasını […]

MÜKELLEF HAKLARI BİLDİRGESİ

GİB TARAFINDAN YAYIMLANAN MÜKELLEF HAKLARI BİLDİRGESİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR: Mükellef Hakları Bildirgesi Bu bildirge, Türk Gelir İdaresinin mükellef odaklı, kaliteli hizmet sunma anlayışı içerisinde, saygılı ve dürüst olma temel ilkesiyle çalışmaya, vergi ödemenin […]