Kategori: ÖTV

Özelge: Meyve Suyu Konsantresinin Toptan Satışının ÖTV’ye Tabi Olup Olmadığı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 75 inci maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listeye eklenen 20.09 G.T.İ.P. numarasındaki mallardan, parantez içi hükümle “Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılan”ların ÖTV’nin kapsamı dışında bırakıldığından bahisle, 20.09 G.T.İ.P. numarasında yer alan ve kapsam dışında bırakılan % 100 meyve sularının ana ham maddesi olan “meyve suyu konsantrelerinin” toptan teslime konu edilmesinin ÖTV’ye tabi olup olmadığına ilişkin Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

Otomobilde ÖTV Matrahları Güncellendi.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli II sayılı listede yer alan otomobillerin özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti konusundaki Cumhurbaşkanının 23 Eylül 2018 tarih ve 132 sayılı Kararı 24.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar yayımı tarihi olan 24 Eylül 2018’de yürürlüğe girmiştir. 

Karar sonrası matrahların yukarı çekilmiş olması nedeniyle araçların lüks derecesine göre farklı miktarlarda ÖTV avantajı sağlanmıştır. Düzenleme, kurlardaki artış nedeniyle gerekli bir düzenleme olup otomobil piyasasında son aylarda yaşanan büyük daralmayı da bir nebze olsun azaltmaya yöneliktir.