Kategori: ÖTV

Hem Elektrikli, Hem de Normal Motoru Bulunan Hibrit Araçlarda (Otomobil) ÖTV ve KDV Oranları

Hibrit otomobiller hem elektrik motoru hem de klasik içten yanmalı motoru birlikte olan arabalardır. Melez otomobil olarak da isimlendirilir.
Hibrit otomobiller için geçerli Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve KDV tutarları aşağıda sunulmuştur: 

TABLO: Hibrit (Melez) Otomobillerde ÖTV ve KDV Oranları 2018

Elektrik Motor Gücü/Silindir Hacmi Vergisiz Satış Tutarı ÖTV KDV
50 kW’ı geçip, 1800 cm³’ü geçmeyen 57.000 TL’ye kadar 45% 18%
50 kW’ı geçip, 1800 cm³’ü geçmeyen 57.000 TL-91.000 TL arası 50% 18%

Özelge: Yanlışlıkla (sehven) Fazladan Ödenen Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) İadesi Mümkün mü?

İlgide kayıtlı özelge talebiniz ve eklerinin incelenmesinden, 22/4/2016 tarihinde …..’ya ilk iktisap kapsamında satışı yapılan ve adı geçen tarafından kayıt ve tescil edilmiş taşıta ilişkin olarak KDV dahil iskontolu tutar üzerinden 51.660,87 TL olarak düzenlenmesi gerekirken sehven 57.000,00 TL olarak düzenlediğinizi ifade ettiğiniz satış faturasına istinaden Firmanıza 3.298,24 TL fazla ödenen ÖTV farkının iadesinin yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

Kapalı kasa ve panelvan olarak imal edilmiş ikinci el araçların motorlu karavana dönüştürülmesi durumunda KDV ve ÖTV

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Firmanız tarafından yürütülen proje kapsamında, piyasadan satın alınan 87.02 ve 87.04 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan ikinci el (kayıt ve tescilli) araçların belirli işlemlerden geçirilerek karavan haline getirileceği, piyasadan temin edilecek araçların genellikle beş yaşından büyük olduğu ve söz konusu dönüşüm sonrası araçların (karavanların) 87.03 tarife pozisyonunda sınıflandırıldığından bahisle, bahse konu araçların (karavanların) Firmanız tarafından tesliminde uygulanacak KDV oranı ile fabrika çıkışı kapalı kasa ve panelvan olarak imal edilmiş söz konusu ikinci el araçların motorlu karavana dönüştürülmesi sonrasında yeni aracın tesliminde ilave ÖTV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususlarında uygulamaya esas olmak üzere Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.