Kategori: PARTİ PROGRAMLARINDA MALİYE

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ PROGRAMINDA VERGİ

MHP Parti Programında vergi konusundaki bölüm aşağıdaki gibidir: 

Adaletli ve etkin bir vergi sistemi
Herkesin malî gücüne göre vergi ödediği adaletli bir vergi sistemi tesis edilmesi esas olacaktır. Vergiye ilişkin düzenlemelerde, kamu finansmanıyla ilgili önceliklerin yanı sıra verginin üretim ve istihdam üzerindeki etkileri ile sosyal yönü birlikte değerlendirilecektir.