Kategori: PRATİK BİLGİLER

Mal Bildirim Formu Excel Ortamında

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca Mal Bildirimlerinin; a) Bu Kanun kapsamındaki göreve atanmada, göreve giriş için gerekli belgelerle, b) Bakanlar Kurulu üyeliğine atanmalarda, atamayı izleyen bir […]

Kurumlar Vergisi Oranları

2017, 2016, 2015, 2014, 2013 Yılları için geçerli kurumlar vergisi oranları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Hesap Dönemi   Oranı   Dayanağı   2017 %20 Kurumlar Vergisi kanunu Madde 32 2016 %20 Kurumlar Vergisi […]