Kategori: SERMAYE PİYASASI

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Nedir?

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK): Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek, kaydileştirilen bu araçları ve bunlara bağlı hakları, elektronik ortamda, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla kayden izlemek, merkezî saklamasını yapmak ve Kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş bulunan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz Merkezî Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini ifade eder. 

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI NEDİR?

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI NEDİR? Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, faaliyet alanları sadece sermaye piyasası araçları ile altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşan bir portföyün işletilmesi ile sınırlandırılmış yatırım oraklık türüdür. MENKUL KIYMET […]