Kategori: SORU-CEVAP

KAÇ TÜR TARH USULÜ VARDIR?

  Tarh nedir? Tarhın tanımı Vergi Usul Kanununun 20 inci maddesinde yapılmıştır. Buna göre verginin tarhı; vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle […]