Kategori: SOSYAL GÜVENLİK

1 Temmuz 2018’den Geçerli Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı

Maliye Bakanlığı 04/07/2018 tarih ve 27998389-010.06.02-5278 sayılı Genelgesi ile duyurulan 01/07/2018 – 31/12/2018 döneminde geçerli olacak memur maaş katsayıları aşağıdaki gibidir: 

Dönem

01 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018

Aylık Katsayısı

0,11794

Taban Aylık Katsayısı

1,8461

Yan Ödeme Katsayısı

0,037402

Yukarıdaki katsayılardan hareketle 01.07.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere üzere 2018 yılının ikinci yarısında geçerli olan Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı  aşağıdaki Tabloda sunulmuştur: 

KAPICILARIN ASGARİ ÜCRET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ NEDİR?

Kapıcıların ücretleri, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden istisnadır.  Aynı şekilde 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun IV. bölümünün (34) numaralı bendi gereğince Damga Vergisinden istisna söz konusudur. Bu kapsamda kapıcıların ücretlerinin hesabında gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi söz konusu olmayacak, ancak sgk primi olacaktır. Buna göre kapıcı maaş özeti, net ve işverene maliyet olarak aşağıda sunulmuştur: