Kategori: SOSYAL GÜVENLİK

Ölüm Geliri Nedir

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Ölüm geliri MADDE 42 – (1) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölen sigortalının hak sahiplerine, ölüm geliri bağlanır. (2) Hak […]

İşyeri Bildirgesi Ne Zaman Verilir?

Sosyal güvenlik uygulamasında bildirimlerin ilgili mevzuatta belirlenen süreler içinde verilmesi gerekir. Aksi durumlar cezalı işlemle muhatap olma sonucunu doğurabilir. İşverenlerin işyeri bildirgesini vermeleri gereken süreye ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır: İşyeri Bildirgesinin […]