Kategori: SOSYAL GÜVENLİK

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Bazı siteler kıdem tazminatı hesaplama araçları sunmaktadır. Aşağıda bu sitelerin linklerine yer veriyoruz. Aşağıdaki linklerde yer alan hesaplama araçlarını kullanarak kıdem ve ihbar tazminat rakamlarını hesaplatmanız mümkündür. 

Sigortalılık Süresi Nedir?

Sigortalılık Süresi Sigortalılık süresi, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile tahsis yapılması için yazılı istekte (emeklilik talebinde) bulunduğu tarih, ölen sigortalılar için de ölüm […]

Çalışanlara Verilen Ramazan Kolisinden SGK Primi Kesilir mi?

İşverenlerin ramazan kolisi şeklinde çalışanlara yaptığı ayni yardımların değeri üzerinden SGK Primi kesilir mi? Bu soruya cevap verebilmek için bu şekildeki yardımın SGK primine esas ücrete eklenip eklenmeyeceği hususunun açıklığa kavuşturulması gerekir. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80’inci maddesinde SGK primi hesabında dikkate alınacak ve alınmayacak ödemeler düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdaki ödemelerin brüt toplamı prime esas kazanca dahil edilerek bunlar üzerinden SGK primi kesilecektir: 

SGK GENELGESİ (2019/6): KONUT KAPICILIĞI İÇİN KOLAY İŞVERENLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN

5510 sayılı Kanunun Ek-9 uncu Maddesi Kapsamında Konut Kapıcılığı İşyerlerinde Çalışanlar (Genelge 2019/6) konulu 05.03.2019 tarihli SGK Genelgesi yayımlandı. Genelgede ile konut kapıcılığı için kolay işverenlik uygulamasına ilişkin usul ve esaslar yer almaktadır.  Konut kapıcılığı için kolay işverenlik uygulamasına ilişkin Genelgenin PDF formatı için TIKLAYINIZ. 
Genelge metni aşağıda sunulmuştur: