Kategori: SOSYAL GÜVENLİK

Prime Esas Kazançtan İstisna Tutulacak Yemek Bedeli Tutarı 2022 Aralık

Bilindiği üzere, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 97 nci maddesinin 7 nci fıkrasının (a) bendi, 11.11.2022 tarihli ve 32010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ; […]

SGK İşveren Temsilciliği Uygulaması Nedir?

SGK İşveren Temsilciliği Nedir? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işveren temsilciliği uygulaması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla yüksek istihdam kapasiteli, çok sayıda işçi çalıştıran büyük işverenlerin, Sosyal Güvenlik […]

Sosyal Güvenlik Kurumu Organizasyon Şeması

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Organizasyon şeması aşağıda sunulmuştur: Kaynak: sgk.gov.tr, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Sistemi, Ankara, 2019.

Ölüm Geliri Nedir

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Ölüm geliri MADDE 42 – (1) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölen sigortalının hak sahiplerine, ölüm geliri bağlanır. (2) Hak […]

İş Kazası Nasıl ve Ne Kadar Sürede Bildirilir?

Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine göre iş kazasının bildirilme süreleri ve bildirim usulü aşağıdaki gibidir: İş kazasının bildirimi ve bildirim süresi MADDE 35 – (1) İş kazası, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının; a) […]

Sigortalıların SKG’ya Sigortalılıklarını Bildirmesi

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 12 inci maddesinde sigortalıların kendilerini bildirme usulü ve sonuçlarına ilişkin düzenleme yer almakta olup madde metni aşağıdaki gibidir: Sigortalıların kendilerini bildirmesi MADDE 12 – (1) Kanunun 4 üncü […]

İşyeri Bildirgesi Ne Zaman Verilir?

Sosyal güvenlik uygulamasında bildirimlerin ilgili mevzuatta belirlenen süreler içinde verilmesi gerekir. Aksi durumlar cezalı işlemle muhatap olma sonucunu doğurabilir. İşverenlerin işyeri bildirgesini vermeleri gereken süreye ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır: İşyeri Bildirgesinin […]