Kategori: SOSYAL GÜVENLİK

2018 Yılında Geçerli SGK İDARİ PARA CEZALARI (5510 md 102)

5510 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK  SİGORTASI KANUNU’nun 102 inci maddesinde kanuna aykırı davranışlara ilişkin verilecek idari para cezalarına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Söz konusu idari para cezaları ilgili dönemde geçerli brüt asgari ücrete endeksli olduğundan, asgari ücretteki değişiklikler söz konusu idari para ceza miktarlarını da değiştirmektedir. 

Bilindiği üzere, 01.01.2018 tarihinden itibaren brüt asgari ücret 2.029,50 TL, net asgari ücret ise 1603,12.-TL olarak açıklanmıştır. Yeni asgari ücret rakamlarına göre değişen sgk idari para ceza rakamları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 
Tablo:  5510 Sayılı Kanuna Göre 2018 Yılında Geçerli İdari Para Cezaları

2018 YILI ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLİ SOSYAL GÜVENLİK UNSURLARININ YENİ TUTARLARI

ASGARİ ÜCRETE BAĞLI SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ PARAMETRELER
Mevzuatımızda pek çok parametre asgari ücrete endekslenmiştir. Asgari ücretteki değişmelere bağlı olarak bu parametreler de değişmektedir. 

Bilindiği üzere, 01.01.2018 tarihinden itibaren brüt asgari ücret 2.029,50 TL, net asgari ücret ise 1603,12.-TL olarak açıklanmıştır. Yeni asgari ücret rakamlarına göre değişen ve alınan primler ile verilen gelir, aylık ve ödeneklere esas olan rakamların yeniden hesaplanması gerekmektedir. Bu kapsamda; 1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında uygulanmak üzere yeni parametreler başlıklar halinde aşağıda sunulmuştur.