Kategori: TAHSİLAT 6183

Amme borçlusu veya borçlu terimi

Amme borçlusu veya borçlu terimi 6183 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre; amme borçlusu veya borçlu terimi: amme alacağını ödemek mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi şahısları ve bunların kanuni temsilci […]