Kategori: tcmb

Merkez Bankasının Brim Banknot Başına Para Basım Maliyeti Ne Kadardır?

Merkez Bankası kaynaklarında en son 2018 yılındaki banknot basım maliyetine ilişkin veri yer almaktadır. 2018 yılında üretimi tamamlanan banknotların ortalama birim maliyeti yaklaşık 0,19 TL (19 Kr) olarak gerçekleşmiştir. Banknot maliyetlerini etkileyen […]

Para Politikası Kurulu (PPK) Nedir? PPK Kimlerden Oluşur?

Para Politikası Kurulu (PPK) nedir, kimlerden oluşur, nasıl karar alır? Para Politikası Kurulu (PPK), para politikası kararlarının alındığı organdır. PPK’nın yapısı Merkez Bankası Kanununun 22/A maddesinde düzenlenmektedir. Bu madde uyarınca, PPK, Merkez […]

Politika Faiz Oranı Nedir?

Politika faiz oranı ne anlama gelmektedir? Merkez Bankası politika faizlerini nasıl ve neye göre belirler? Merkez bankalarının resmi faiz oranları yoluyla para arzı ve kısa vadeli faiz oranları üzerinde kontrol yeteneği vardır. […]

Merkez Bankasının Denetimi

TCMB’nin Dış Organlarca Denetimi TCMB Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca Başkan tarafından, Banka faaliyeti ile uygulanmış ve uygulanacak olan para politikası hakkında, her yıl Nisan ve Ekim aylarında Cumhurbaşkanına rapor sunulmaktadır. Banka, faaliyetine […]

Merkez Bankasının Vergi Mükellefiyeti ve Vergisel Durumu

1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 1. maddesi gereğince “anonim şirket” olarak kurulan TCMB, kurumlar vergisi mükellefidir. TCMB, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesine göre ücretler, serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemeler, mevduat […]

Merkez Bankasının Ortakları Kimlerdir?

Merkez Bankasının sermaye ve hissedarlık yapısı nasıldır, hissedarları kimlerdir? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.’nin sermayesi 25.000 Türk lirası olup 250.000 adet hisseye ayrılmıştır. Bugün itibarıyla Merkez Bankasının bir hissesinin nominal değeri 10 […]

Tedavülde Hangi Banknottan Ne Kadar var?

31.12.2020 itibariyle tedavülde bulunan 200 TL, 100 TL, 50 TL, 20 TL, 10 TL, 5 TL banknotlardan kaç adet bulunduğu, bunların toplam içindeki büyüklüğü aşağıdaki tabloda sunulmuştur.