Kategori: TEFTİŞ – MÜFETTİŞ

Teftiş Usulüne ve Müfettişlik Mesleğine İlişkin Altın Esaslar

Aşağıdaki bölüm Eski Teftiş Heyeti Rehberlerinden alınmıştır. Meslekte geçirilmiş uzun yılların tecrübelerini özetleyen ve Müfettişlik kariyerinin bazı inceliklerini yansıtmaktadır. Dilinden hareketle uzun yıllar önce yazıldığı anlaşılmakla birlikte, zamana meydan okuyan altın esaslara vurgu yapmaktadır. Aşağıda aynen yayımlanmıştır. 
2- Bu suretle ne yapması lazım geldiğini bilen müfettiş, ne yapılmış olduğunu da en ince noktaya kadar tayin ve tespit etmek zaruretindedir. Yanlış yapılan bir muameleyi bir kalemde yanlıştır diye reddetmekten ise muamelenin mebdeinden başlayarak nerelerde yanlışlık yapıldığının ve hatanın nerelere sirayet ettiğinin tayini lazımdır. Ancak bu suretle yanlışın portesi ve netayici tayin edilebilir.

VERGİ MÜFETTİŞİ NASIL OLUNUR? SINAVLAR, ŞARTLAR, SINAV KONULARI

Vergi müfetişliği bir kariyer mesleğidir. Mesleğe başlamak ve meslekte ilerlemek için mevzuatla belirlenmiş nitelik şartlarını sağlamak gerekir. Bu kapsamda ilk aşama vergi müfettiş yardımcısı olmaya hak kazanmaktır. Bu çalımada vergi müfettiş yardımcısı nasıl olunur, vergi müfettiş yardımcısı olmak için aranan şartlar nelerdir, kimler vergi müfettişi olabilir, hangi konulardan soru gelir gibi sorulara cevap verilmektedir.