Kategori: TEŞVİKLER

Tevsi Yatırım Nedir?

Tevsi yatırımı nedir? Tevsi, genişletme demektir. Tevsi yatırımları da mevcut işletmenin kapasitesinin genişletilmesi anlamına gelir. Tevsi yatırımı, Tevsi yatırımı mevcut bir yatırıma üretim hattı veya makine ve teçhizat ilavesiyle kapasitenin artırılmasına yönelik olan […]

Modernizasyon yatırımı nedir?

Modernizasyon yatırımı nedir? Modernizasyon yatırım: Mevcut tesislerin üretim hatlarında teknik ve/veya ekonomik ömrünü tamamlamış makine ve teçhizata uygun parçaların eklenmesini veya mevcut makine ve teçhizatın yenileri ile değiştirilmesini, tesiste eksik kalmış bölümlerin […]

Entegrasyon yatırımı nedir?

Entegrasyon Yatırımı nedir? Entegrasyon yatırımı, mal ve hizmet üreten tesislerin mevcut üretim hatlarında elde edilen nihai ürüne bütünleyici nitelikte ara malı verecek ve/veya üretilmekte olan nihai ürünü ara malı olarak kullanabilecek şekilde, […]