Kategori: TEŞVİKLER

TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları aşağıda sunulmuştur. EK-4    TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI   I – TEŞVİK […]

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararına göre, yatırım teşvik uygulamalarında bölgeler aşağıda sunulmuştur: EK-1 YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara […]

Ürün çeşitlendirme yatırımı nedir?

Ürün çeşitlendirme yatırımı: Mevcut tesisler ile altyapı müşterekliği olan, aynı işletmede mevcut makine ve teçhizata yapılacak ilave yatırımla farklı bir nihai ürün elde edilmesine yönelik yatırımlardır.  

Tevsi Yatırım Nedir?

Tevsi yatırımı nedir? Tevsi, genişletme demektir. Tevsi yatırımları da mevcut işletmenin kapasitesinin genişletilmesi anlamına gelir. Tevsi yatırımı, Tevsi yatırımı mevcut bir yatırıma üretim hattı veya makine ve teçhizat ilavesiyle kapasitenin artırılmasına yönelik olan […]

Modernizasyon yatırımı nedir?

Modernizasyon yatırımı nedir? Modernizasyon yatırım: Mevcut tesislerin üretim hatlarında teknik ve/veya ekonomik ömrünü tamamlamış makine ve teçhizata uygun parçaların eklenmesini veya mevcut makine ve teçhizatın yenileri ile değiştirilmesini, tesiste eksik kalmış bölümlerin […]

Entegrasyon yatırımı nedir?

Entegrasyon Yatırımı nedir? Entegrasyon yatırımı, mal ve hizmet üreten tesislerin mevcut üretim hatlarında elde edilen nihai ürüne bütünleyici nitelikte ara malı verecek ve/veya üretilmekte olan nihai ürünü ara malı olarak kullanabilecek şekilde, […]

Komple Yeni Yatırım Nedir?

Komple yeni yatırım: Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa ve bina inşaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın yapılacağı yerde aynı üretim konusunda […]