Kategori: TEŞVİKLER

TEŞVİK KAVRAMI

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğünde “teşvik” kavramı, “isteklendirme”, “özendirme” karşılığı olarak yer almaktadır. İncekara ise (1995:9) ekonomi terimi olarak teşvikleri, belirli ekonomik faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini sağlamak […]