Kategori: TİCARET HUKUKU

Esas Sermaye Kayıtlı Sermaye Sistemi Nedir?

Esas sermaye, anonim şirket esas sözleşmesinde taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi, kayıtlı sermaye ise sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren sermayeyi ifade eder.  Kayıtlı sermaye sistemi şirketin sermaye artımında prosedür azaltan, […]

İşletme Türleri

Ekonomide, kaynakların kullanımını gerçekleştiren en somut birimler işletme adı verilen kuruluşlardır. İşletmeler, insanların ihtiyaçlarını gidermek yaşamlarını kolaylaştırmak için faaliyet gösteren kuruluşlardır. Mal ve hizmetin sunulduğu her yerde bir işletmenin varlığından söz edilebilir. […]