Kategori: TİCARET HUKUKU

Şirket Birleşme Raporu

Şirket birleşmelerinde hazırlanacak rapora ilişkin usul ve esaslar TTK 147. maddede düzenlenmiştir. b) Birleşme raporu MADDE 147- (1) Birleşmeye katılan şirketlerin yönetim organları, ayrı ayrı veya birlikte, birleşme hakkında bir rapor hazırlarlar. […]

TİCARİ İŞ KARİNESİ

Ticari iş karinesi, TTK madde 19’da düzenlenmiştir. Ticari iş karinesi MADDE 19- (1) Bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır. Ancak, gerçek kişi olan bir tacir, işlemi yaptığı anda bunun ticari işletmesiyle ilgili […]