Kategori: TRT

2019 Yılında Bir Defaya Mahsus TRT Bandrol Uygulaması ve Tutarlar

25 Aralık 2018 tarih ve 499 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazlar ile bunların dışındaki görsel ve işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus ve 2019 yılında geçerli olmak üzere Karar eki listede belirtilen tutarlarda bandrol ücreti alınmasına 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunu uyarınca karar verilmiştir. Söz konusu Karar uyarınca 2019 yılında alınacak TRT bandrol tutarları AVRO bazında aşağıdaki listede yer almaktadır.