Kategori: ULUSLARARASI VERGİLEME

MALİ TERMİTLER

Mali termitler, ülkenin vergi sistemini erozyona uğratın uygulama ve sistemlerdir. Nasıl termitler bulundukları ortamı kemirir bitirirse, mali termitler de ülke vergi gelirlerini kemirir erozyona uğratırlar. Vergileme, ülkelerin egemenliklerinin en önemli unsurudur. Bu […]

Finansal Hesap Bilgilerinin Diğer Ülkelerle Karşılıklı Değişimine İlişkin GİB Rehberi Yayımlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı “FİNANSAL HESAP BİLGİLERİNİN VERGİ KONULARINDAKARŞILIKLI OLARAK OTOMATİK DEĞİŞİM STANDARDI BİLGİLENDİRME REHBERİ”ni yayımladı. Otomatik bilgi değişimi; kişilerin, yerleşik (mukimi) olduğu ülke dışındaki diğer ülkelerde bulunan finansal hesap bilgilerinin, yerleşik (mukim) […]

Vergi Konularında Diğer Ülkelerde Otomatik Bilgi Paylaşımı Ne Zaman Hayata Geçiyor?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, OECD tarafından oluşturulan ve 116 ülkenin imzaladığı “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” kapsamında şu an için bilgi paylaşımı yapılan ülke bulunmadığını belirterek, “Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, diğer ülkelerle bilgi paylaşımına başlamamız için gereken idari, teknik ve yasal yapı, 2019 yılının sonuna kadar tamamlanacak.” dedi.

Anayasa Mahkemesi Kararı: Ford Motor Company’den Çifte Vergileme Düzenlemelerine Göre Fazladan Alınan Vergi Kesintisi Hk.

Anayasa Mahkemesinin, “FORD MOTOR COMPANY” tarafından yapılan 2014/13518 numaralı Bireysel Başvuruyu 26.10.2017 tarihinde karara bağladı. Karar, 13.12.2017 tarihli ve 30269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Başvurunun konusu, yurt dışında mukim olan şirketin Türkiye’de yaptığı yatırımlar nedeniyle yararlandığı yatırım indirimi tutarları üzerinden uluslararası ikili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına aykırı olarak fazladan gelir vergisi kesintisi yapılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin idi. Bireysel başvuruya konu fazladan ödendiği iddia edilen vergi kesintisi tutarı, 9.738.652,46 TL’dir. 

ULUSLARARASI VERGİ ANLAŞMALARI

Uluslararası vergi anlaşmaları; birden fazla devletin katılımıyla ve taraf olan devletlerin egemenlik alanında geçerli olacak vergi düzenlemeleri yapılan iki taraflı veya çok taraflı anlaşmalardır. Uluslararası vergi anlaşmaları; Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, Vergi […]