Kategori: UYGULAMA

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının eşleştirilmesine ilişkin süre Uzatıldı

Bu çalışmada, maliye bakanlığına verilen muhtasar beyanname ile SGK’ya verilen prim ve hizmet belgesini birleştiren Tebliğin uygulamya geçiş tarihine ilişkin bilgi verilmektedir.

SATIŞ ANINDA YAPILAN İSKONTOLAR KAYITLARA NASIL İNTİKAL ETTİRİLİR?

Satış anında yapılan iskontoların ne şekilde hesaplara intikal ettireceğine ilişkin GİB İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 2307.2015 tarihli özelgeye yer verilmektedir.

Vergilendirilmiş Her Kazanç Kutsal mıdır ya da Suç Gelirleri Vergilenir mi?

Tefecilik, uyuşturucu ticareti, akaryakıt kaçakçılığı, sigara kaçakçılığı, komisyon karşılığı naylon fatura ticareti, şike yapmak için alınan paralar ve benzerleri sonucu elde edilen kazançlar vergilendirilmekle arınır, kutsal hale mi gelir? Vergi, suç gelirlerini yıkayan, aklayan, hatta aklamakla da kalmayan kutsayan sihirli bir araç mıdır?

KİRA GELİRİNDE GÖTÜRÜ GİDER Mİ, GERÇEK GİDER YÖNTEMİ Mİ SEÇİLMELİ?

Bu yazı ile kira beyanında mükelleflerin ödemeleri gereken gerçek vergiyi ödemelerine yardımcı olmak, mükellef hakları konusuna küçük de olsa katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Bunun için hazır beyan sistemi kullanarak hangi yöntemin sizin için daha avantajlı olduğunu test etmenize yarayacak bilgiler sunulmaktadır.

İZAH DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI NASIL TÜŞEKKÜL EDECEK? GÖREV VE YETKİLERİ NE OLACAK?

İzaha davet düzenlemesinin hayata geçirilmesinde temel rol sahibi olacak izah değerlendirme komisyonlarının nasıl teşekkül edeceği, hangi birimler bünyesinde kurulacakları ve kimlerden oluşacakları hususu inceleme konusu yapılmaktadır. Ayrıca komisyonların görev ve yetkilerine de yer verilmektedir.

MÜKELLEFLER HANGİ KONULARDA İZAHA DAVET EDİLECEK?

İzaha davet müessesesi ve mükelleflerin izaha davet edilebileceği konular özetlenmektedir.

DEFTERLERİN KULLANILMAMIŞ SAYFALARI DA BEŞ YIL SAKLANMAK ZORUNDA MIDIR?

Noterden 300 sayfa yevmiye defteri tasdik ettirdiniz. İşler yoğun geçmedi ve sadece 100 sayfasını kullandınız. Dönem bittikten sonra süresinde Türk Ticaret Kanununa göre noterde kapanış tasdiki şerhi de yapıldı. Boş kalan 200 sayfayı arşivde gereksiz yer tutmasın diye koparıp atabilir misiniz? Yoksa boş sayfalar dahil defteri bir bütün olarak mı saklamak zorundasınız?